SOSTEn julkaisu: Osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla

Osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla -julkaisun esipuhe


Vertti Kiukas
julkaistu 20.10.2021

Vertti Kiukas on SOSTEn pääsihteeri. Hän on toiminut SOSTEn pääsihteerinä vuodesta 2011 lähtien. Hän on Kelan hallituksen puheenjohtaja, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen sekä varapuheenjohtaja EuroHealthNet-verkostossa, joka kokoaa yhteen eurooppalaisia julkisyhteisöjä, järjestöjä ja tutkimuslaitoksia.


Välityömarkkinat ovat suomalaisen työllisyyspolitiikan tärkeä mutta huonosti tunnettu alue. SOSTE on pyrkinyt viime vuosina omassa toiminnassaan sekä yhteistyössä järjestöjen, säätiöiden, yhteiskunnallisten yritysten ja kuntien kanssa tekemään välityömarkkinoita tunnetuksi eri tavoilla ja eri näkökulmista. Julkaisimme vuoden 2019 lopussa yleiskuvauksen välityömarkkinoiden työvoimapalveluista ja vaikuttamistyössämme tuomme jatkuvasti esiin välityömarkkinoiden positiivisia tuloksia eri väestöryhmissä. Vähitellen päätöksen teossa välityömarkkinoiden tärkeä rooli on alettu ymmärtää, mutta edelleen työtä tällä saralla riittää.

Käsilläsi oleva julkaisu on osa selvityshanketta, jonka SOSTE toteutti Sitran kanssa vuoden 2021 alussa. Sitran Osaamisen aika -hankkeen osana haluttiin selvittää, mitkä voisivat olla osaamisen kehittämisen laajentamisen hyödyt tai sen laimin lyönnin kustannukset suomalaisessa yhteiskunnassa. Ajatuksena oli, että jos pystymme laajentamaan osaamisen kehittämisen prosesseja siten, että osaamisen kehittäminen on aidosti tarjolla kaikille, pitkällä tähtäimellä saavutamme yhteiskunnallisia hyötyjä, jotka muutoin jäisivät saamatta. Sitran tuottamat laskelmat viittaavat siihen, että näin todella on asian laita (ks. Ranki ja Jämsén 2021).

SOSTEn näkökulmana teemaan oli osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla. Kun osaamisen kehittäminen halutaan ulottaa kaikille ihmisille, välityömarkkinat ovat kiinnostava tarkastelun kohde. Siellä osaamista lähdetään vahvistamaan kynnyksettömistä tai matalankynnyksen palveluista lähtien ja edetään aina kohdennettuihin ja työmarkkinoiden kannalta olennaisiin osaamisen kehittämisen tavoitteisiin.

Aiemmin välityömarkkinoita ei ole juurikaan tarkasteltu osaamisen kehittämisen näkökulmasta, mutta julkaisumme osoittaa, että jatkossa tätä kannattaa tehdä. Välityömarkkinoilla osaamisen kehittämisessä on erityispiirteitä, jotka erottavat sen yleisemmästä osaamisen kehittämisestä, esimerkiksi koulutusjärjestelmässä ja työelämässätapahtuvasta osaamisen kehittämisestä. Välityömarkkinat ovat täynnä erilaisia ja eritasoisia osaamisen kehittämisen palveluita ja toimintoja. Siksi välityömarkkinoiden hahmottaminen osaamisen kehittämisen vinkkelistä on lopulta hyvin luontevaa.

Haluan kiittää julkaisun tekijöitä sekä Sitraa hankkeen sujuvasta läpiviennistä ja rohkaista päätöksentekijöitä perehtymään välityömarkkinoiden osaamisen kehittämisen eri puoliin julkaisun avulla. Kun tulevaisuudessa etsitään investointikohteita työllisyyden nostamiseksi, välityömarkkinoiden osaamisen kehittämisen toiminnot kannattaa pitää mielessä niin kunnissa kuin myös valtakunnan tasolla.


Tämä artikkeli on julkaisusta Osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla, 10/2021.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry