Lue selvityksen julkaisu-uutinen.


Perusturvan taso on pitkään ollut riittämätön ja se heikkeni entisestään 2010-luvun puolivälistä lähtien. Tämän osoitti SOSTEn vuonna 2018 julkaisema valtiotieteiden tohtori Pertti Honkasen laatima selvitys sosiaaliturvan muutoksista 2012–2019. SOSTE julkaisee nyt Pertti Honkasen uudet laskelmat. Niissä tarkastellaan perusturvan muutoksia vuosien 2010 ja 2020 välisenä aikana.

Miten sosiaaliturvaa tulee kehittää?

Lisätietoja