Skip to content

Selvitys

Perusturvan kehitys
2010–2020

Lue selvityksen julkaisu-uutinen.


Perusturvan taso on pitkään ollut riittämätön ja se heikkeni entisestään 2010-luvun puolivälistä lähtien. Tämän osoitti SOSTEn vuonna 2018 julkaisema valtiotieteiden tohtori Pertti Honkasen laatima selvitys sosiaaliturvan muutoksista 2012–2019. SOSTE julkaisee nyt Pertti Honkasen uudet laskelmat. Niissä tarkastellaan perusturvan muutoksia vuosien 2010 ja 2020 välisenä aikana.

Lue tiivistelmä selvityksen tuloksista

Vertti KiukasPerusturvan kehitys 2010–2020

Kun perusturvan uudistamista lähdetään pohtimaan, tulee yhtenä tavoitteena olla perusturvan tason asteittainen parantaminen, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Lue selvityksen esipuhe Lataa selvitys: Perusturvan kehitys 2010–2020