Käynnissä olevan sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Uudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea, jonka toimikausi on 2020 – 2027.

SOSTEa edustaa sosiaaliturvakomiteassa pysyvänä asiantuntijana SOSTEn puheenjohtaja, toimitusjohtaja Eija Koivuranta sekä asumisen jaostossa erityisasiantuntija Anna Järvinen. Heidän työtään tukevat jäsenjärjestöistä koostuvat taustaryhmät.

SOSTEn suositusten pääkohdat

  • Perusturvan on riitettävä kohtuulliseen toimeentuloon.
  • Ymmärrettävyys ja selkeys ovat keskeisiä vaatimuksia etuusjärjestelmälle.
  • Palveluiden on vastattava ihmisen yksilöllisiin tarpeisiin ja elämäntilanteeseen.
  • Tosiasiassa työkyvyttömien työttömien asemaa on parannettava niin, että kaikki saavat toimintakykyään vastaavat etuudet ja palvelut.
  • Etuuksia ja ansiotuloja on sovitettava yhteen nykyistä joustavammin.
  • Järjestelmää on muutettava enemmän mahdollistavaksi ja vähemmän rankaisevaksi.

Lue SOSTEn suositukset sosiaaliturvan uudistamiseksi kokonaisuudessaan, tulostettava versio (pdf).

Tietopaketit perusturvasta

SOSTEn kannanottoja

SOSTEn selvityksiä

Ajankohtaista

Osallistu keskusteluun Twitterissä.