Käynnissä olevan sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa.

Sosiaaliturvauudistusta valmistelee komitea, joka aloitti työnsä alkuvuonna 2020. Komitean välimietintö julkaistiin 16.3.2023. SOSTEn lausunto löytyy mietinnön liitteenä.

Sosiaaliturvakomitea jatkaa työtään myös kaudella 2023-2027. SOSTEa edustaa komiteassa pysyvänä asiantuntijana SOSTEn puheenjohtaja, toimitusjohtaja Eija Koivuranta. SOSTEn työtä tukee jäsenjärjestöistä koostuva taustaryhmä.

Taustaryhmän jäsenet
Puheenjohtaja: Pirjo Myyry, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
Varapuheenjohtaja: Jouni Parkkonen, KOVA ry
Edustaja komiteassa: Eija Koivuranta, Väestöliitto
Sihteeri: Anna Järvinen, SOSTE

Jukka Haapakoski, Työttömien keskusjärjestö, Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Heidi Järvenpää, Lastensuojelun Keskusliitto, Marjatta Kaurala, Rikoksettoman elämän tukisäätiö, Sari Kokko, Vammaisfoorumi, Sofia Lindqvist, Monimuotoiset perheet -verkosto, Riikka Mettälä, Mielenterveyden keskusliitto ry, Sari Mäki, Hengitysliitto ry, Hilma Sormunen, Nuorisoasuntoliitto ry, Sari Timonen, Y-Säätiö, Laura Tuominen-Lociz, Suomen Diabetesliitto ry, Anne Viita, Vuokralaiset ry, Irene Vuorisalo, EETU ry

Toimikaudella 2023–2027 komitea seuraa uuden yleistuen valmistelua sekä tarkastelee sosiaaliturvan kehittämisen erityishuomioita, kuten eroperheiden sosiaaliturvan kokonaisuutta ja vähimmäisturvan erityispiirteitä. Komitea arvioi miten nykyiset etuudet ja niihin kytkeytyvät palvelut vastaavat ihmisten todellisia elämäntilanteita työttömyyden, sairauden ja työkyvyttömyyden eri tilanteissa.

Hallitusohjelmassa linjataan, että hallitus toteuttaa perusturvan uudistuksen, joka parantaa työnteon kannattavuutta, sujuvoittaa sosiaaliturvaa ja yksinkertaistaa etuuksia. Uudistuksen tavoitteena on aikaansaada yksi yleistuki. Siihen yhtenäistetään työmarkkinatuen, peruspäivärahan, sairauspäivärahan, Kelan kuntoutusrahan ja vanhempain­päivärahojen vähimmäistasot. Yhteen perusturvaetuuteen siirrytään vaiheittain. Etuuksien yhtenäistäminen aloitetaan luomalla asiakkaille yhden hakemuksen malli puoliväliriiheen mennessä. Siinä hakemuksen tietojen perusteella Kela ratkaisee asiakkaalle kuuluvat etuudet ja tekee elämäntilanteeseen sopivan etuusehdotuksen.

Hallitus on aloittanut sosiaaliturvaan tehtävät muutokset kohdistamalla työttömyysturvaan, asumistukeen ja toimeentulotukeen merkittäviä leikkauksia. Ne on suunniteltu tulemaan asteittain voimaan vuoden 2024 alusta lähtien. Lisäksi hallitus on jäädyttämässä etuuksien indeksit vuosille 2024-2027. Jäädytykset koskisivat laajasti eri etuuksia, muun muassa vähimmäismääräisiä sairauspäivärahoja, kuntoutusrahaa, työttömän perusturvaa, yleistä asumistukea, eläkkeensaajan asumistukea sekä opintoetuuksia. Jäädytysten ulkopuolelle jäisivät mm. eläkkeet, vammaisetuudet ja toimeentulotuen perusosa.

SOSTEn suositukset

  • Perusturvan on riitettävä kohtuulliseen toimeentuloon.
  • Ymmärrettävyys ja selkeys ovat keskeisiä vaatimuksia etuusjärjestelmälle.
  • Palveluiden on vastattava ihmisen yksilöllisiin tarpeisiin ja elämäntilanteeseen.
  • Tosiasiassa työkyvyttömien työttömien asemaa on parannettava niin, että kaikki saavat toimintakykyään vastaavat etuudet ja palvelut.
  • Etuuksia ja ansiotuloja on sovitettava yhteen nykyistä joustavammin.
  • Järjestelmää on muutettava enemmän mahdollistavaksi ja vähemmän rankaisevaksi.

Tietopaketit perusturvasta

SOSTEn kannanottoja

SOSTEn selvityksiä

Ajankohtaista

Näytä enemmän >