Käynnissä olevan sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa.

Sosiaaliturvauudistusta valmistelee komitea, joka aloitti työnsä alkuvuonna 2020. Komitean välimietintö julkaistiin 16.3.2023. SOSTEn lausunto löytyy mietinnön liitteenä.

Sosiaaliturvakomitea jatkaa työtään myös kaudella 2023-2027. SOSTEa edustaa komiteassa pysyvänä asiantuntijana SOSTEn puheenjohtaja, toimitusjohtaja Eija Koivuranta. SOSTEn työtä tukee jäsenjärjestöistä koostuva taustaryhmä.

Taustaryhmän jäsenet
Puheenjohtaja: Jouni Parkkonen, KOVA ry
Edustaja komiteassa: Eija Koivuranta, Väestöliitto
Sihteeri: Anna Järvinen, SOSTE

Jukka Haapakoski, Työttömien keskusjärjestö, Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Heidi Järvenpää, Lastensuojelun Keskusliitto, Marjatta Kaurala, Rikoksettoman elämän tukisäätiö, Sari Kokko, Vammaisfoorumi, Sofia Lindqvist, Monimuotoiset perheet -verkosto, Heli Markkula, Ihmisoikeusliitto, Riikka Mettälä, Mielenterveyden keskusliitto ry, Sari Mäki, Hengitysliitto ry, Sonja Naalisvaara, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry, Hilma Sormunen, Nuorisoasuntoliitto ry, Sari Timonen, Y-Säätiö, Laura Tuominen-Lociz, Suomen Diabetesliitto ry, Anne Viita, Vuokralaiset ry, Irene Vuorisalo, EETU ry

Sosiaaliturvaa uudistetaan kuluvan vaalikauden aikana hallituksen hankkeiden sekä sosiaaliturvakomitean työn kautta. Sosiaaliturvaa uudistavia hallituksen hankkeita ovat muun muassa perusturvan uudistaminen yleistuen mallilla, toimeentulotuen uudistaminen sekä yleisen asumistuen uudistaminen.

Sosiaaliturvakomitea käsittelee etuuksien yksilö- ja perhekohtaisuutta, sosiaaliturvaetuuksien yhdistelmiä sekä sosiaaliturvan tasoa. Lisäksi sosiaaliturvakomitea arvioi miten eri etuudet ja palvelut vastaavat ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin. Sosiaaliturvakomitea seuraa yleistuen valmistelun etenemistä.

Hallitus on aloittanut sosiaaliturvaan tehtävät muutokset kohdistamalla muun muassa työttömyysturvaan ja asumistukeen merkittäviä leikkauksia. Ne tulevat asteittain voimaan vuoden 2024 alusta lähtien. Myös viimesijaiseen toimeentulotukeen on tehty kiristyksiä. Lisäksi hallitus on jäädyttänyt etuuksien indeksikorotukset vuosille 2024-2027. Jäädytykset koskevat laajasti eri etuuksia, muun muassa vähimmäismääräisiä sairauspäivärahoja, kuntoutusrahaa, työttömän perusturvaa, yleistä asumistukea, eläkkeensaajan asumistukea sekä opintoetuuksia. Jäädytysten ulkopuolelle jätettiin mm. eläkkeet, vammaisetuudet ja toimeentulotuen perusosa.

Kevään 2024 kehysriihessä hallitus päätti lisäsäästöistä sosiaaliturvaan. Muun muassa eläkkeensaajan asumistukeen kohdistuu leikkauksia ja opiskelijat siirretään yleiseltä asumistuelta asumislisän piiriin.

SOSTEn suositukset

  • Uusi yleistuki tulee toteuttaa niin, että se selkeyttää etuusjärjestelmää, vähentää eri etuuksien väliinputoamisia, joustavoittaa etuuden ja työtulojen yhteensovittamista ja turvaa riittävän toimeentulon huomioiden alaikäisten huoltovastuun.
  • Yhden hakemuksen malli ja etuusehdotus on otettava käyttöön tällä vaalikaudella.
  • Tosiasiassa työkyvyttömien työttömien asemaa on parannettava niin, että kaikki saavat toimintakykyään vastaavat etuudet ja palvelut.
  • Järjestelmää on muutettava enemmän mahdollistavaksi ja vähemmän rankaisevaksi.
  • Järjestöt on otettava mukaan uudistusten valmisteluun. Järjestöjen kautta saadaan tärkeää
    tietoa eri ihmisryhmien kokemista etuusjärjestelmän haasteista ja uudistusten vaikutuksista
    heihin.

Tietopaketit perusturvasta

SOSTEn kannanottoja

SOSTEn selvityksiä

Ajankohtaista

Näytä enemmän >