Käynnissä olevan sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Uudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea, jonka toimikausi on 2020 – 2027.

Komitean välimietintö julkaistiin 16.3.2023. SOSTEn lausunto löytyy mietinnön liitteenä.

SOSTEa edustaa sosiaaliturvakomiteassa pysyvänä asiantuntijana SOSTEn puheenjohtaja, toimitusjohtaja Eija Koivuranta sekä asumisen jaostossa erityisasiantuntija Anna Järvinen. Heidän työtään tukevat jäsenjärjestöistä koostuvat taustaryhmät.

SOSTEn suositusten pääkohdat

  • Perusturvan on riitettävä kohtuulliseen toimeentuloon.
  • Ymmärrettävyys ja selkeys ovat keskeisiä vaatimuksia etuusjärjestelmälle.
  • Palveluiden on vastattava ihmisen yksilöllisiin tarpeisiin ja elämäntilanteeseen.
  • Tosiasiassa työkyvyttömien työttömien asemaa on parannettava niin, että kaikki saavat toimintakykyään vastaavat etuudet ja palvelut.
  • Etuuksia ja ansiotuloja on sovitettava yhteen nykyistä joustavammin.
  • Järjestelmää on muutettava enemmän mahdollistavaksi ja vähemmän rankaisevaksi.

Lue SOSTEn suositukset sosiaaliturvan uudistamiseksi kokonaisuudessaan, tulostettava versio (pdf).

Tietopaketit perusturvasta

SOSTEn kannanottoja

SOSTEn selvityksiä

Ajankohtaista

Näytä enemmän >

Osallistu keskusteluun Twitterissä.