Skip to content

Sosiaalibarometri 2021

Sosiaalibarometri 2021 luotaa sosiaali- ja terveysjohtajien, sosiaalityöntekijöiden, Kelan johtajien ja toimihenkilöiden sekä TE-toimistojen johdon ja kuntien työllisyydestä vastaavien henkilöiden näkemyksiä.

SOSTE tutkii sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä -palveluiden ja tärkeimpien hyvinvointipalveluiden tilaa ja ennakoi niiden muutoksia ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmasta. Lue lisää Sosiaalibarometrista.

Sosiaalibarometri 2021 julkaisut


 

tiistai 23.3.
Koronakriisi ja palvelujärjestelmän joustavuus (pdf, 15 Mt) | Infograafit
På svenska: Slutsatser (pdf, 1 Mt) | SOSTE nyhet
Uutisia: SOSTE uutinen | Ylen aamu | MTV Uutiset | THL

tiistai 13.4.
Sote-uudistus ja asiakasmaksut (pdf, 10 Mt) | Infograafit
På svenska: Slutsatser (pdf, 1 Mt) | SOSTE nyhet
Uutisia: SOSTE uutinen | Ylen aamu | Yle Uutiset | Helsingin Sanomat

keskiviikko 12.5.
Työnhakijapalvelut ja työllisyyden kuntakokeilut

tiistai 1.6.
Toimeentulotuki ja asuminen


Taustatietoa tutkimuksesta: Tutkimusaineisto ja toteutus (pdf, 2 Mt)

 

Ajankohtaista

Uutinen

13.4.2021 06:58

Sosiaalibarometri 2021: Marinin hallituksen sote-uudistus saa edeltäjiään myönteisemmän vastaanoton sosiaali- ja terveysjohtajilta

Sote-uudistus Tuoreen Sosiaalibarometri 2021 mukaan eduskunnan käsittelyssä oleva sote-uudistus saa sosiaali- ja terveysjohtajilta myönteisemmän arvion kuin mikään aiemmista sote-esityksistä vuosina 2016–2019. Yli puolet vastaajista piti Marinin hallituksen uudistusesitystä erittäin hyvänä tai hyvänä ja vain kuusi prosenttia huonona tai erittäin huonona. Myönteisimmin suhtauduttiin sote-uudistuksen mahdollisuuksiin turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote-palvelut sekä palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantumiseen. Kaikkein […]

Uutinen

13.4.2021 06:58

Socialbarometern 2021: Marins regerings vårdreform får ett mera positivt mottagande av social- och hälsovårdscheferna

Sote-uudistus Enligt den färska Socialbarometern 2021 får vårdreformen som är under behandling i riksdagen en mera positiv bedömning än tidigare förslag till vårdreform under åren 2016–2019. Över hälften av respondenterna ansåg att reformförslaget av Marins regering är väldigt bra eller bra och bara sex procent ansåg att det är dåligt eller väldigt dåligt. Man ansåg att […]

Uutinen

23.3.2021 06:58

Sosiaalibarometri 2021: Palveluissa epäonnistuttu kaikkein heikoimpien tukemisessa

Sosiaalibaro Tuore Sosiaalibarometri osoittaa, että palvelujärjestelmämme ei onnistunut auttamaan kaikkia ihmisryhmiä koronavuoden aikana. Sosiaalityöntekijöiden huoli lisääntyi merkittävästi erityisesti ihmisistä, joilla on ongelmia mielenterveyden (+23 %) tai päihteiden kanssa (+15 %) tai joilla on muita elämänhallinnan vaikeuksia (+6 %). Huoli yksinäisyydestä sen sijaan väheni vuoden aikana 14 prosenttia. Sosiaalibarometri osoittaa, että palvelujärjestelmä onnistuu tukemaan ihmisiä, joiden ongelmat […]