Vuoden 2021 Sosiaalibarometri julkaistiin viidessä osassa. Julkaisut käsittelevät koronapandemian sosiaalisia vaikutuksia, sote-uudistusta, työllisyyden kuntakokeiluja sekä toimeentulotuen ja asumistuen tilannetta. Tutkimuksen toteutus ja aineistot on kuvattu erikseen.

Tiedot kerättiin tammi-helmikuussa kyselyin, joihin vastasi yhteensä 1241 sote-johtajaa, sosiaalityöntekijää, TE-toimistojen vastaajaa, Kelan toimeentulotuen toimihenkilöä ja esihenkilöä sekä kuntien työllisyyspalveluista vastaavaa viranhaltijaa.

Sosiaalibarometrin 2021 koronapandemiaa käsittelevän teemajulkaisun toteuttamisessa oli mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), ja toimeentulotukea ja asumista käsittelevän julkaisun Kelan tutkijoita. Lue lisää Sosiaalibarometrista.

Sosiaalibarometri 2021 PDF-julkaisut

Sosiaalibarometri 2021 julkaisut

Sosiaalibarometri 2021: Tutkimusaineisto ja toteutus

Koronakriisi ja palvelujärjestelmän joustavuus

Sote-uudistus ja asiakasmaksut

Toimeentulotuki ja asuminen