Vuoden 2020 Sosiaalibarometri julkaistiin 3.7.2020

Sosiaalibarometri 2020 perustuu 776 vastaukseen. Toukokuussa 2020 tehty kysely osoitettiin kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveysjohtajille ja sosiaalityöntekijöille, TE-toimistojen johdolle ja Kelan etuus- ja asiakkuuspalvelujen johdolle. Toimeentulo-ongelmia koskeviin kysymyksiin vastasivat Kelan johto ja sosiaalityöntekijät. Barometri on toteutettu yhdessä THL:n kanssa.

Julkaisussa on 4 teemaa: koronaepidemia sosiaalisena kysymyksenätyöllisyys ja toimeentulopalvelutarpeet ja niihin vastaaminen sekä poikkeusaikojen sosiaalityö.

Sosiaalibarometri 2020


Tutkimuksen johtopäätökset

Koronaepidemian seuraukset toivat esiin uusia sosiaalisia kysymyksiä.
Yhteiskunnan jakolinjat kärjistyivät.
Etäpalvelu toimi, kun asiakkaan yksilöllinen tilanne huomioitiin.
Alueelliset erot huolissa ja kyvyssä vastata palvelutarpeisiin.
Palveluihin ja etuuksiin joustavuutta.
Vastaajien arvio väestön kokonaishyvinvoinnin tasosta oli tutkijoille yllätys.
Koronaepidemia toi esiin suomalaisen sosiaaliturvan haavoittuvuuden poikkeusoloissa.

In English: Conclusions And Dicussion
På svenska: Förord, Slutsatser och reflektioner

Ajankohtaistiedon merkitys korostuu koronakriisissä

Kriisi tuo meidät perusasioiden äärelle: miten turvata perustuslain määrittämällä tavalla kaikille ihmisarvoisen elämän edellyttämä toimeentulo ja huolenpito sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Tehtävä ei ole mahdoton, jos kaikkien voimavarat otetaan käyttöön, toteavat SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas ja THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo julkaisun esipuheessa.


Sosiaalibarometrin infograafit

Osallistu keskusteluun Twitterissä

Ajankohtaiset

Näytä enemmän >