Sosiaalibarometri 2019 julkaistiin 4.10.2019. Julkaisukäsittelee eriarvoistumista sekä vaikeimmassa tilanteessa oleville ihmisille keskeistä perusturvaa ja perustoimeentulotukea, osatyökykyisten tukemista ja keinoja kohentaa työllisyyttä. Lisäksi kuvataan sote-palvelujen uudistamista ja kuntoutusta.

Sosiaalibarometri 2019 tulokset perustuvat 882 kyselyvastaukseen, jotka koottiin tammi-helmikuussa 2019. Monialainen asiantuntemus kerättiin sosiaali- ja terveysjohdolta, sosiaalityöntekijöiltä, TE-toimistojen johdolta sekä Kelan johdolta ja toimihenkilöiltä.

Sosiaalibarometri 2019


  • Voit tutustua julkaisun teemoihin ja suosituksiin tällä sivulla
  • Lue tulostetavassa muodossa: PDF (5 Mt)
  • Lue selailtavassa muodossa: Issuu
  • Tilaa julkaisu: painotuote

Tutustu tutkimuksen pääkohtiin

Voit tutustua Sosiaalibarometri 2019 keskeisiin sisältöin alla. Julkaisu on myös ladattavana kokonaan tällä sivulla. Huomaathan, että teemasivuilta löydät myös mielenkiintoiset asiantuntijahaastattelut!

Teemat

Johtopäätökset

Suositukset

Tutkimustuloksista johdetut suositukset

  • Eriarvoistumiskehitystä katkaistava määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti
  • Monia palveluja ja etuuksia tarvitsevien tuki koottava asiakkaalle järkeväksi kokonaisuudeksi
  • Asiakaslähtöinen neuvonta ja palveluohjaus varmistettava kaikille
  • Toimeentulotuen kehittämistä jatkettava asiakkaan sujuvan palvelun takaamiseksi
  • Ihmisten hyvinvointia ja työllisyyttä tuettava järjestöjen osaamisella ja toiminnalla

Laaja valmistelu mahdollistaa ihmislähtöiset palvelut

Barometria on julkaistu vuosittain pian kolme vuosikymmentä. Se on ollut aina ajassa kiinni ja tarjonnut tuoretta ja monipuolista tietoa yhteiskunnan akuuteista ilmiöistä ja prosesseista, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas julkaisun esipuheessa.


Osallistu keskusteluun Twitterissä

Sosiaalibarometrin tekijät

Ajankohtaiset

Näytä enemmän >