Vuoden 2022 Sosiaalibarometrin erityiskatsaus käsittelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (hyte). Teemaa lähestytään kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten sote-järjestöjen näkökulmasta. Tulokset kerättiin tammi-helmikuussa kyselyin, joihin vastasi yhteensä 1468 kuntien hyte-koordinaattoria, sote-johtajaa ja sote-järjestöä. 

Keskiössä on kuntien hyte-työn tila vuoden 2022 alussa, ennakoinnit hyvinvointialueiden hyte-työstä ja järjestöjen osallisuuden toteutuminen nykyisissä ja tulevissa sote-rakenteissa.

Lue lisää

Ota käyttöön Sosiaalibarometri 2022 -julkaisun infograafit

Voit tallentaa kuvat omaan käyttöösi esimerkiksi klikkaamalla kuvan päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla tallenna.

Näytä enemmän >