Material till organisationer, offentliga aktörer och beslutsfattare


Etusivu / Inlägg / Material till organisationer, offentliga aktörer och beslutsfattare

Järjestöjen sote-muutostuki tillhandahåller material för att stöda organisationerna i verkställandet av reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Dessutom producerar och informerar vi om social- och hälsoorganisationernas verksamhetsfält till användning för organisationer, aktörer inom den offentliga sektorn och beslutsfattare.

Du når vårt material via länkarna på den här sidan. Största delen av materialet finns i Innokylä-webbtjänsten som en del av Järjestöjen sote-muutostuki: s helhet.

Stödmaterial för organisationerna i verkställandet av social- och hälsovårdsreformen

I Järjestöjen sote-muutostuki: s lägesbildsrapport som publicerades i januari 2023 beskrivs situationen för organisationerna i välfärdsområdena vid årsskiftet. På basis av välfärdsområdets beslutsdokument och andra offentliga dokument utreds i lägesbildsrapporten situationen för organisationsbidrag, organisationssamarbetsstrukturer, strategier, inkludering samt främjande av välfärd och hälsa i varje välfärdsområde.

Lägesinformationen om organisationerna i Finlands 21 välfärdsområden och Helsingfors har sammanställts i bildspelet ”Järjestöt hyvinvointialueilla 11/2022: Tilannekuva avustuksista, hyvinvointialuestrategioista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista”. Informationen i bildspelet går tillbaka till november 2022. Tidigare versioner av bildspelet beskriver situationen i oktober 2022, främst i september 2022 och juni 2022.

Tidslinjen för verkställandet av social- och hälsovårdsreformen sammanställer de viktigaste påverkanspunkterna för organisationerna.

Vägkartan för samarbete mellan organisationerna samlar de viktigaste punkterna ur organisationernas synvinkel i verkställandet av social- och hälsovårdsreformen och de punkter där man kan påverka. Vägkartan innehåller både mål och åtgärder, och den uppdateras i takt med att verkställandet av social- och hälsovårdsreformen fortskrider.

En sammanställningsbild, som baserar sig på materialet från brainstormingsessionen för organisationer, sammanfattar organisationernas betydelse och visar hur välfärdsområdena kan använda organisationernas expertis och hur organisationerna hålls livskraftiga. Med stöd av sammanställningen kan organisationerna tillsammans med andra organisationer i sina välfärdsområden fundera över hur de kan binda sin verksamhet till välfärdsområdets strategi.

Stödmaterialet för beredning av tvåspråkiga välfärdsområden lämpar sig också för organisationer att använda. Tanken med det material som Vård på svenska-arbetsgruppen publicerat är att ge verktyg för beredningen av den svenskspråkiga social- och hälsovården i de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Tips för lyckade förhandlingar om främjande av välfärd och hälsa för organisationer och välfärdsområden

Välfärdsområdena ska förhandla om främjandet av välfärd och hälsa minst en gång om året tillsammans med kommunerna i sitt område och andra aktörer som främjar välfärd och hälsa i området. Det är också viktigt för organisationerna att delta i de årliga förhandlingarna. SOSTE:s, Järjestöjen sote-muutostuki:s, Kommunförbundets och Hyvil Ab:s tipslistor erbjuder hjälp med praktiska frågor i anslutning till förhandlingarna.

Tipslista för beslutsfattare kring gott samarbete mellan organisationer, välfärdsområden och kommuner

Hur säkerställer man ett gott samarbete med organisationerna inom välfärdsområdet eller kommunen? Tipslistan till beslutsfattare i välfärdsområdena och kommunerna ger fyra tips för gott samarbete.

Verksamhetsmodellsammanställningar för att stöda organisationers och offentlig sektors utvecklingsarbete

Järjestöjen sote-muutostuki har sammanställt exempel på verksamhetsmodeller från hela Finland för att stöda organisationernas och den offentliga sektorns utvecklingsarbete. Det finns sju verksamhetsmodellsammanställningar. Sammanställningarna belyser redan befintliga sätt att utveckla och organisera samarbetet mellan den offentliga sektorn och organisationerna, både på strukturell nivå och i praktiska tjänster.

Varför behövs strukturer för samarbete mellan organisationer och den offentliga sektorn och hur kan de se ut? Detta förklaras i verksamhetsmodellsammanställningen nedan.

För att organisationerna ska kunna stödja välfärdsområdena och kommunerna i deras uppgifter behöver organisationerna bidrag och lokaler för sin verksamhet samt möjligheter att delta i beslutsfattandet och utvecklingen av tjänsterna. Hur kan både välfärdsområdena och kommunerna säkerställa livskraften i den lokala organisationsverksamheten?

Hur kan den offentliga sektorn och organisationer samarbeta och dela information i praktiken? Sammanfattningarna av verksamhetsmodellerna nedan visar hur organisationer och den offentliga sektorn kan samarbeta i praktiken och strukturera det.

Hur kan information om organisationernas verksamhet göras till en del av social- och hälsovårdstjänsternas patient- och kundhandledning? Detta öppnas upp i verksamhetsmodellsammanställningarna.

Vilka stödformer har organisationerna och hur kan dessa utnyttjas i välfärdsområdena som en del av social- och hälsovårdstjänsterna? Detta illustreras i verksamhetsmodellsammanställningen.

Stöd till organisationernas verksamhetsförutsättningar i välfärdsområdena och kommunerna

Hur tryggar man organisationernas verksamhet inom välfärdsområdena och kommunerna? SOSTE har skapat fullmäktigemotionsmall för både välfärdsområdes- och kommunfullmäktigeledamöter, som kan användas för att trygga verksamhetsförutsättningarna för organisationerna i det egna välfärdsområdet och egna kommunen.

Det är viktigt att trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar i social- och hälsovårdsreformen. Materialet nedan ger stöd och modeller för att understöda organisationer inom social- och hälsovårdssektorn där organisationernas samarbetspartner inte bara är kommuner utan också välfärdsområden.

Information om organisationer och deras verksamhet

Vad erbjuder organisationerna välfärdsområdena? Inskolningsmaterialet för välfärdsområdesfullmäktigeledamöter ger information och konkreta exempel på social- och hälsoorganisationer. Materialet är också lämpligt för tjänstemän.

Hur många social- och hälsoorganisationer finns det i Finland? Och hur många social- och hälsoorganisationer finns det i vilka välfärdsområden och i vilka kommuner? Materialet Sosiaali- ja terveysjärjestöt Suomessa 2023 visar antalet social- och hälsoorganisationer i hela landet samt enligt välfärdsområde och kommun.

Organisationerna spelar en viktig roll i att främja välfärd och hälsa. Vilket mervärde kan de tillföra välfärds- och hälsofrämjande arbetet i välfärdsområdena och kommunerna?

Material om ”Järjestöjen sote-muutostuki”

Tillbaka till ”Järjestöjen sote-muutostuki”: s huvudsidan.