Skip to content

Uutta dynaamista sisältöä: Katso miten 10 600 sote-yhdistystä sijoittuu Suomessa

25.9.2020 13.31

Sote-järjestöt
Järjestöbarometri 2020KansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

Muun muassa Sote-järjestöt Suomessa artikkelista löydät useita dynaamisia infograafeja.

SOSTEn sote-järjestöjä esittelevällä verkkosivuilla on julkaistu artikkeleita, joista löytyy lukuisia uusia rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuvia dynaamisia visualisointeja järjestöistäInteraktiiviset kartat, taulukot ja tilastografiikat esittävät uudella tavalla perustietoja sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Visualisointeja voi jakaa ja käyttää omiin esityksiinsä maksutta jokainen kiinnostunut. 

SOSTEssa laaditut uudet järjestövisualisoinnit kertovat muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen jakautumisesta kuntiin ja maakuntiin, alan säätiöistä, millaisia uusia sote-yhdistyksiä Suomeen syntyy sekä järjestöjen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista. Työn tueksi on purettu näkyviin, millaisia yhdistyksiä sosiaali- ja terveysjärjestöihin sisältyy. 

Dynaamiset visualisoinnit mahdollistavat sisältöjen monipuolisen tarkastelun. Uutta on myös se, että kartat, grafiikat ja taulukot on mahdollista jakaa suoraan sosiaalisessa mediassa. Tiedot ja tilastot on mahdollista ladata myös numeerisina jakaumina omaan käyttöön.  

Tiedot perustuvat Patentti- ja rekisterihallituksen ja Valviran rekisteritietoihin sekä SOSTEn Järjestöbarometriin. Tietoja päivitetään sitä mukaa kuin uutta tietoa on käytettävissä. Esimerkiksi uutta tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen palveluista julkaistaan alkuvuodesta 2021, jolloin pystytään jo vertailemaan palvelujen ajallista muutosta. 

Tutustu uusiin artikkeleihin:  

Lisätietoja antaa SOSTEn tutkija Anne Eronen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

5.10.2020 11:23

Uusi koronaepidemian aiheuttama väliaikainen poikkeamislaki voimaan

Kansalaisyhteiskunta Tasavallan presidentti vahvisti 2.10. lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020). Laki mahdollistaa, että yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistysten kokouksiin voidaan osallistua etäyhteyksin tai asiamiehen välityksellä niissäkin yhdistyksissä, joissa se ei olisi yhdistyslain ja yhdistysten sääntöjen perusteella muuten mahdollista. Lain mukaan yhdistyksen hallitus voi myös päättää, että yhdistyksen kokoukseen […]

Uutinen

2.10.2020 12:13

Organisationsbarometern 2020: Styrelsearbetet i organisationerna fungerar bra

Järjestöbaro De nationella social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhetsledare upplever att förhållandet mellan organisationens operativa ledning och förtroendevalda ledning fungerar bra både vad gäller arbets- och ansvarsfördelningen. Nästan nio av tio svarande bedömer att styrelsen känner väl till organisationens verksamhet och är medvetna om sitt ansvar i den. I den färska Organisationsbarometern 2020 efterfrågades social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhetsledares […]

Uutinen

2.10.2020 07:58

Järjestöbarometri 2020: Hallitustyöskentely järjestöissä toimii hyvin

Järjestöbaro Valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnanjohtajat pitävät järjestöjen operatiivisen johdon ja luottamusjohdon suhdetta sekä työn- ja vastuunjakoa varsin toimivana. Lähes yhdeksän vastaajaa kymmenestä arvioi hallituksen tuntevan riittävästi järjestön toimintaa ja tiedostavan vastuunsa siitä. Tuoreessa Järjestöbarometri 2020:ssä kysyttiin sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnanjohtajien näkemyksiä järjestöjen hallitustyöskentelystä. ”Toiminnanjohtajista 70 prosenttia saa hallitukselta riittävästi asiantuntemusta oman työnsä tueksi. Noin joka […]