Kuntoutus kehittyy vuoropuhelussa Kelan, SOSTEn ja järjestöjen kanssa


Etusivu / Uutiset / Kuntoutus kehittyy vuoropuhelussa Kelan, SOSTEn ja järjestöjen kanssa

SOSTEn loppuvuodesta 2021 toteuttama kysely Kelan toiminnan kehittämisestä poiki järjestöiltä paljon havaintoja ja kehittämisajatuksia. Järjestöjen ehdotuksia on käyty läpi Kelan edustajien kanssa useissa tapaamisissa ja Kela on toimittanut kirjalliset vastaukset esitettyihin huomioihin.

Kuntoutusta koskevia ehdotuksia nousi kyselyssä esille runsaasti, jonka vuoksi päädyttiin pidempään vuoropuhelun tiivistämiseen Kelan ja SOSTEn sekä potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa.

Tuoreita tuloksia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kyselystä

Syyskuun alussa käytiin yhdessä läpi Vammaisfoorumin toteuttaman kyselyn alustavia tuloksia vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Keskeisiä teemoja vastauksissa olivat muun muassa huoli kuntoutukseen pääsystä ja sopivan terapeutin löytämisestä, vähentyneet terapiamäärät ja niiden kesto sekä kuntoutuspäätösten puutteelliset perustelut ja kuntoutusten osamyönnöt.

Kyselyn tuloksista tuli esille, että asiakkaan yksilöllinen huomiointi saattaa jäädä jo kuntoutussuunnitelmaa tehdessä vajaaksi. Terapeutin puutteellinen palaute tai puutteellinen kuntoutussuunnitelma voivat vaikuttaa heikentävästi asiakkaan kuntoutuspäätöksen sisältöön. Samoin vaikuttaa siltä, että laitoskuntoutuksen osalta moniammatilliset yksilökuntoutukset ovat vähentyneet.

Kuntoutuksen oikea-aikaisuuteen vaikuttaa myös se, että terveydenhuoltoon on monilla paikkakunnilla vaikea saada aikoja kuntoutussuunnitelman tekoa varten ja kuntoutuksen alkaminen viivästyy sen seurauksena.

Joidenkin kohdalla kuntoutus toteutuu myös hyvin ja tarpeenmukaisesti. Kyselyyn vastanneista järjestöistä 18 % koki kuntoutuksen toteutuvan hyvin ja 53 % kohtuullisesti. Vammaisfoorumi julkaisee myöhemmin kyselyn tulokset kokonaisuudessaan.

Kelan ajankohtainen kehittämistyö

Kelan esittelemässä ajankohtaiskatsauksessa käytiin läpi Kelan meneillään olevia kehittämishankkeita, harkinnanvaraisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluvalikon uudistamista sekä terapiahankintoihin tulossa olevia muutoksia.

Kehittämistyössä yhteistoimijuus potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa on saanut hyvän vastaanoton ja yhteinen suunnittelu jatkuu muun muassa harkinnanvaraisen kuntoutuksen kehittämisessä. Kelan kuntoutuksen palveluvalikon uudistamista käydään syyskuussa läpi myös SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoiman Kuntoutusverkoston (KUVE) kokouksessa.

Järjestöt ehdottivat kuulemansa pohjalta, että Kela liittäisi asiakkaan kokemuspuheenvuoron järjestämiinsä terveydenhuollon koulutuksiin. Ehdotusta pidettiin hyvänä ja sitä luvattiin edistää Kelan uusissa koulutushankkeissa.

Jatkosuunnitelmat

Vuoropuhelua kuntoutuksen kehittämisestä jatketaan jälleen helmikuussa. Lisäksi tänä syksynä käynnistetään erillinen keskustelu lääkekorvausasioista Kelan sekä SOSTEn ja potilasjärjestöjen välillä.