Nyt tarvitaan investointeja terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä työllisyyteen


Etusivu / Uutiset / Nyt tarvitaan investointeja terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä työllisyyteen

Eduskunnassa käynnistyi tiistaina 28.9. lähetekeskustelu vuoden 2022 talousarviosta. SOSTE muistuttaa, että kestävä tulevaisuus syntyy hyvinvointi-investoinneilla terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä työllisyyteen. Vahva ja autonominen kansalaisyhteiskunta on keskeisessä roolissa ihmisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä.

Ilmastonmuutoksen seuraukset uhkaavat niin ympäristöä kuin ihmisiä ja siksi tarvitsemme määrätietoista ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Hiilineutraalin siirtymän pitää kuitenkin olla sosiaalisesti oikeudenmukainen ja ekologiset ratkaisut on tehtävä mahdollisiksi kaikille suomalaisille.

SOSTEn viestit kansanedustajille:

1. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava nyt

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat merkittävä voimavara hyvinvoinnin edistäjinä ja ihmisoikeuksien puolustajina. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava pitkäkestoisella ratkaisulla, joka varmistaa vahvan järjestöautonomian ja turvaa järjestöjen tarjoaman avun ja tuen jatkon.

Lue lisää: Budjettiriihi 2021: Kestävä tulevaisuus syntyy hyvinvointi-investoinneilla – SOSTE

2. Tuottavuutta lisää investoimalla ihmisten terveyteen, osaamiseen ja työkykyyn

Työllisyyttä parannetaan tuottavuutta nostamalla, ei leikkaamalla sosiaaliturvaa. Työn tuottavuutta lisätään vahvistamalla ihmisten terveyttä, työkykyä ja osaamista. Suorilla panostuksilla kansalaisten hyvinvointiin korjataan koronakriisin aikana syntynyttä hoito- ja hoivavelkaa sekä vähennetään terveydellisiä esteitä saavuttaa korkea työllisyysaste.

Mitä pitäisi tehdä?

Lue lisää: Riihen panostukset työllisyyteen ja osaamiseen turhan vaatimattomia – SOSTE

Lue lisää: Hoitotakuu etenee, askelmerkit ja rahoitus vielä osittain epäselvät – SOSTE

Laaja-alaista terveysveroa selvittävä työ on käynnistettävä välittömästi

Kansanterveyden haasteet vaativat yhteiskunnallisia ratkaisuja. Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle erityisesti julkisen terveydenhuollon menojen kasvuna. Suomessa on otettava käyttöön terveysperusteinen valmistevero, joka vähentää liiallisen sokerin, suolan ja kovan rasvan saantia.

Hallitus sopi budjettiriihessä, että virvoitusjuomaveroa muokataan terveysperusteiseen suuntaan siten, että muutokset tulevat voimaan vuonna 2023. Toisessa vaiheessa valmistellaan veromalli, jolla terveysperusteisen veron veropohjaa laajennetaan terveysperusteisesti myös muihin tuoteryhmiin.

Mitä pitäisi tehdä?

Lue lisää: Terveysvero eteni askeleen verran budjettiriihessä – uudistus ei kuitenkin saa jäädä puolitiehen – SOSTE

Tarvitaan investointeja kestävään ilmastopolitiikkaan

Ilmastopolitiikassa tarvitaan konkreettisia toimia riittävien päästövähennysten saavuttamiseksi. Samalla on huomioitava ilmastotoimien oikeudenmukaisuus ja sosiaaliset vaikutukset. Ilmastotekojen ohella on tärkeää edistää ilmastonmuutokseen varautumista ja sopeutumista sekä kaikkien osallisuutta. Vain siten rakennamme kaikille hyvää yhteiskuntaa.

Mitä pitäisi tehdä?

Lue lisää: Budjettiriihi tarjosi kannusteita päästöjen vähentämiseksi, mutta paljasti suomalaisen ilmastopolitiikan heikkouden – SOSTE