Uutta dynaamista sisältöä: Katso miten 10 600 sote-yhdistystä sijoittuu Suomessa


Etusivu / Uutiset / Uutta dynaamista sisältöä: Katso miten 10 600 sote-yhdistystä sijoittuu Suomessa
Muun muassa Sote-järjestöt Suomessa artikkelista löydät useita dynaamisia infograafeja.

SOSTEn sote-järjestöjä esittelevällä verkkosivuilla on julkaistu artikkeleita, joista löytyy lukuisia uusia rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuvia dynaamisia visualisointeja järjestöistäInteraktiiviset kartat, taulukot ja tilastografiikat esittävät uudella tavalla perustietoja sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Visualisointeja voi jakaa ja käyttää omiin esityksiinsä maksutta jokainen kiinnostunut. 

SOSTEssa laaditut uudet järjestövisualisoinnit kertovat muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen jakautumisesta kuntiin ja maakuntiin, alan säätiöistä, millaisia uusia sote-yhdistyksiä Suomeen syntyy sekä järjestöjen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista. Työn tueksi on purettu näkyviin, millaisia yhdistyksiä sosiaali- ja terveysjärjestöihin sisältyy. 

Dynaamiset visualisoinnit mahdollistavat sisältöjen monipuolisen tarkastelun. Uutta on myös se, että kartat, grafiikat ja taulukot on mahdollista jakaa suoraan sosiaalisessa mediassa. Tiedot ja tilastot on mahdollista ladata myös numeerisina jakaumina omaan käyttöön.  

Tiedot perustuvat Patentti- ja rekisterihallituksen ja Valviran rekisteritietoihin sekä SOSTEn Järjestöbarometriin. Tietoja päivitetään sitä mukaa kuin uutta tietoa on käytettävissä. Esimerkiksi uutta tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen palveluista julkaistaan alkuvuodesta 2021, jolloin pystytään jo vertailemaan palvelujen ajallista muutosta. 

Tutustu uusiin artikkeleihin:  

Lisätietoja antaa SOSTEn tutkija Anne Eronen.