Skip to content

Edistetään kansanterveyttä oikeilla veroratkaisuilla

Sosiaali- ja terveyspolitiikan painopisteen tulee olla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä terveyserojen kaventamisessa. Raskaiden ja kalliiden korjaavien toimenpiteiden vähentäminen on myös taloudellisesti kannattavaa.

Oikeilla veroratkaisuilla voidaan edistää kansanterveyttä, tasata tuloeroja sekä tasapainottaa valtiontaloutta.

Lataa tavoite tulostettavassa pdf-muodossa.

SOSTEn suositusten pääkohdat


 

  • Jatketaan alkoholiveron korotuksia ja otetaan käyttöön limuviinojen haittavero, jonka tuotto kohdistetaan päihdehaittojen ehkäisyyn.
  • Kaikkia tupakka- ja nikotiinituotteita, nikotiinikorvaushoitovalmisteet pois lukien, on verotettava jatkossa yhtä tiukasti kuin savukkeita.
  • Terveysperusteisen valmisteveron selvitystyö on käynnistettävä välittömästi.

Lue SOSTEn suositukset kansanterveyteen kokonaisuudessaan.

 

SOSTEn tavoitteet kansanterveyden edistämiseksi

Artikkeli

Kansanterveyden edistämisen nykytila ja kehittämiskohteet

Kansanterveys Sosiaali- ja terveyspolitiikan painopisteen tulee olla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä terveyserojen kaventamisessa. Raskaiden ja kalliiden korjaavien toimenpiteiden vähentäminen on myös taloudellisesti kannattavaa. Oikeilla veroratkaisuilla voidaan edistää kansanterveyttä, kaventaa terveyseroja sekä tasapainottaa valtiontaloutta. Suomessa verotuksen pitkä linja on ollut vähittäinen siirtymä työn verotuksesta välilliseen verotukseen eli haitta- ja kulutusverotukseen. Tämä on perusteltu suunta. Siirtymät tulee […]

Artikkeli

SOSTEn veropoliittiset suositukset kansanterveyden edistämiseksi

Kansanterveys Alkoholi- ja tupakkaveroa korotettava koko hallituskauden ajan Päihteiden käyttö on edelleen keskeinen hyvinvoinnin ja terveyden uhkatekijä Suomessa. Päihteiden aiheuttamat haitat kohdistuvat paitsi päihteiden käyttäjiin, myös heidän läheisiinsä ja lähiyhteisöihinsä. Samalla päihteiden käyttö kuormittaa kansantaloutta aiheuttaen muun muassa sairauspoissaoloja, työkyvyttömyyttä, järjestyshäiriöitä sekä lastensuojelutoimien tarvetta. Suomen harjoittamalla sosiaali- ja terveyspolitiikalla ei toistaiseksi ole riittävällä tavalla onnistuttu päihteiden […]

Ajankohtaista kansanterveyden edistämisestä

Blogi

30.8.2022 10:00

Terveysveron perustaksi Sydänmerkin kriteerit – terveellinen ruoka kuuluu kaikille

Kansanterveys Hintojen nousun myötä ihmiset joutuvat ruokaostoksilla pohtimaan entistä tarkemmin, mihin rahat riittävät. Kun rahan rooli kasvaa, muista valintaperusteista joudutaan tinkimään: valittava tuote saattaa olla halvempi, mutta epäterveellisempi. Valtiovallan tehtävä ja mahdollisuus on tukea kaikkien suomalaisten terveellisiä ruokavalintoja. Terveysperusteisen verotuksen avulla terveellisemmät elintarvikkeet olisivat edullisempia kuin epäterveelliset. Sydänmerkin kriteerit verotuksen perustaksi Terveysperusteisessa verotuksessa ei ole lähtökohtaisesti […]

Blogi

22.8.2022 14:30

Terveisiä budjettiriiheen: Terveysvero tukee syövän ehkäisyä ja syöpää sairastavien hyvinvointia

Hyvinvointi ja terveys Kaupan juusto- tai jogurttihyllyllä harmittaa, että terveellisempi vaihtoehto vaatii sekä tietoista valintaa että halua ja kykyä maksaa tuotteesta enemmän. Ruoan hinta on Suomessa korkea. Lisäksi se on noussut tänä vuonna ennätystahtia, ja vauhti näyttää yhä kiihtyvän. Ruokamenot vievät kotitalouksien kuluista merkittävän osan ja ovat suurin kululuokka asumiskulujen jälkeen. Valinnat kaupan hyllyillä ovat sekä terveys- että […]

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

21.6.2022 09:30

SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevaan työryhmään

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on mukana sosiaali- ja terveysministeriön uudessa työryhmässä, joka valmistelee biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Työryhmän tehtävänä on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden vaihtoa niitä vastaaviin mutta edullisempiin valmisteisiin apteekeissa voidaan toteuttaa. Työryhmän tavoitteena on myös jakaa tietoa aihetta koskien ja selvittää, miten päästään sekä lääkkeen käyttäjän että yhteiskunnan kannalta turvalliseen ja kustannustehokkaaseen tapaan toteuttaa biologisten […]

Uutinen

13.6.2022 09:54

Lääkeasioiden uudistus etenee – tietoa vaikuttavuudesta tarvitaan lisää

Sairastamisen hinta Kansallisen lääkityslistan valmistelu etenee selkeän aikataulun mukaan. Sähköisen lääkityslistan käyttöön ottaminen parantaa potilasturvallisuutta ja säästää kustannuksia, kun sen avulla pystytään vähentämään päällekkäisiä lääkityksiä. Suurin merkitys tällä iäkkäiden ja monilääkittyjen henkilöiden kohdalla. Lääkityslistan näkyminen Omakanta-palvelussa auttaa ammattilaisten ohella potilasta hahmottamaan lääkityksen kokonaisuutta paremmin.  ”Vaikka sähköisen lääkityslistan käyttöönotossa on paljon etuja, niin on myös muistettava, että välineet […]

Blogi

3.6.2022 09:00

Estikö vakuutuslääkäri etuuden saannin?

Hyvinvointi ja terveys “Näkemättä minua moni pitää minua työkykyisenä.” Tämän tutun lauseen kuulemme järjestöissä usein. Lause kiteyttää huolen omasta terveydestä ja taloudesta sekä epätoivon ja jopa vihan. Toimeentulon jatkuvuuden turvaava sosiaaliturvajärjestelmämme on syntynyt vuosikymmenien aikana. Se muodostuu useista eri etuuksista, joista jokaisella on omanlaiset saantikriteerinsä. Kelan sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan myöntämisessä arvioidaan hakijan kykyä suoriutua omasta työstään. Työeläkelakien mukaisessa […]