Puheenvuoroja Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi

Inhimillisempi Eurooppa on artikkelikokoelma, jonka tarkoituksena on herätellä sosiaali­ ja terveysalan EU­keskustelua ja aktivoida vaikuttamistoimintaa. Tämä on SOSTEn julkaistu vuodelta 2018.

Sisällysluettelo

 Lue koko julkaisu alta artikkeleittain tai lataa koko julkaisu PDF-muodossa.
Julkaisu on myös englanniksi nimellä Future on Europe.

— ARTIKKELIT —

Vertti Kiukas & Jiri Sironen
Johdanto

Timo Miettinen
Mihin suuntaan EU menee eurovaalien jälkeen?

Antti Ronkainen
Euron finanssipoliittista liikkumavaraa kasvatettava

Jiri Sironen
Eurooppalainen ohjausjakso ja sosiaalinen Eurooppa

Jussi Ahokas & Päivi Rouvinen-Wilenius
Hyvinvointitalouden visio Euroopan tulevaisuuden kulmakivenä

Kari Välimäki
Euroopan unionin sosiaalipoliittiset haasteet

Maria Vaalavuo
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari nostaa esiin unionin sosiaalisen ulottuvuuden

Sian Jones
Eriarvoisuuden, köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen keskeisiksi tavoitteiksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa

Dorota Sienkiewicz
Kansanterveysverkosto EuroHealthNet näkee Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa lupaavia mahdollisuuksia

Kélig Puyet
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari unionin politiikan selkärangaksi

Meri Koivusalo
Terveys ja terveyspolitiikka Euroopan unionissa

Hanna Heinonen & Tuomas Kurttila
Investoidaan lapsiin

Riitta Särkelä
Ihmisten Eurooppa ja järjestöjen asema tulevaisuudessa?

Henri Vogt
Euroopan unioni: vahvempaan kansalaisuuteen pienin askelin

linkkikooste
Hyviä Eu-tiedon lähteitä


Julkaisun tiedot

Julkaisu: Inhimillisempi Eurooppa

Toimitus: Kirsimarja Tielinen

SOSTE Julkaisuja 2/2019

ISBN 978-952-6628-35-6

© SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, helmikuu 2019

Katso SOSTEn julkaisut.