Händelsekalender

SOSTE ordnar utbildningar och evenemang för social- och hälsovårdsorganisationer och intressentgrupper i organisationer samt inom den offentliga och privata sektorn. De förser beslutsfattare, ledare, experter, utvecklare och influencers med mötesplatser och nätverksarenor, informations- och lärandemöjligheter samt stöd till utvecklingsverksamhet.

Om registreringen inte lyckas av någon anledning eller om ytterligare frågor uppstår, vänligen kontakta oss via e-post koulutus@soste.fi.

Till händelsekalendern

Nyhetsbrev

SOSTE:s nyhetsbrev

SOSTE: s nyhetsbrev, som publiceras på onsdagar, beskriver kortfattat aktuella frågor om SOSTE och dess medlemsorganisationer. Frågor som påverkar organisationer i deras verksamhetsmiljö står också på agendan. Brevet innehåller bland annat information om uttalanden, evenemang, utbildningar och publikationer. Det berättar också om lediga jobb.

Material till SOSTEkirje kan skickas till sostekirje(at)soste.fi. Skicka det färdiga materialet – kortfattad text med bild – senast fredagen innan brevet dyker upp. Ju tidigare desto bättre. På grund av det rikliga utbudet, ryms tyvärr inte alltid allt material med i brevet.

Prenumerera på SOSTE-brev

SOSTE-kouluttaa

I brevet hittar du aktuell information om SOSTE:s utbildningar och evenemang, såsom SOSTEtalk och M/S SOSTE. Brevet informerar också om SOSTE:s webbföreläsningar. Utbildningarna och evenemangen är inte bara avsedda för social- och hälsovårdsorganisationer och SOSTE: s medlemmar, utan också för yrkesverksamma, utvecklare, beslutsfattare och påverkare inom den offentliga sektorn och den privata sektorn.

Beställ SOSTE-kouluttaa

Kuntakirje

SOSTE: s kommunbrev publiceras ungefär kvartalsvis och riktar sig till kommunala och regionala beslutsfattare, påverkare och alla som är intresserade av samarbete med kommunala organisationer.

Prenumerera på Kuntakirje

Välfärdsområdenas organisationsbrev

I SOSTE: s välfärdsområdenas organisationsbrev samlas en gång i månaden de viktigaste frågorna om samarbetet mellan social- och hälsovårdsorganisationerna och välfärdsområdesfullmäktigeledamöterna.

Prenumerera på välfärdsområdenas organisationsbrev

SOSTE: s svenskspråkiga infobrev

2 gånger i månaden sänder SOSTE ut ett svenskspråkigt infobrev till sina svensk- och tvåspråkiga medlemsorganisationer. I infobrevet kan du läsa nyheter, information om evenemang och aktualiteter inom SOSTE och samhället. Meddela till maria.helsing-johansson@soste.fi om du vill börja beställa på det svenskspråkiga infobrevet.

Bloggar

Låt oss diskutera och utveckla välfärden och organisationernas arbete tillsammans! Här hittar du de senaste blogginläggen och alla temabloggar.

Bloggarna diskuterar ämnen som är viktiga för SOSTE. Författarna inkluderar både våra egna sakkunniga samt externa experter.

Till SOSTEblogi