SOSTE Finlands social och hälsa r.f. är en riksomfattande paraplyorganisation som samlar 230 social- och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsorganisationer.

SOSTE är tillsammans med sina medlemsorganisationer en djärv och inflytelserik expert vars mål är att främja människornas hälsa. I samarbete med våra medlemmar och olika aktörer bygger vi upp förutsättningar för social välfärd och hälsa, förbättrar människornas möjligheter till delaktighet och arbetar för ett rättvist och ansvarsfullt samhälle. Ett socialt harmoniskt och sunt deltagarsamhälle är nyckeln till hållbara framgångar både innanför och utanför nationsgränserna. Detta är välfärdsekonomi.

Investeringar i välfärd och hälsa är långsiktiga, gemensamma beslut, i vilka organisationerna ska ha en betydande roll. Vi vill stärka social- och hälsovårdsorganisationernas genomslagskraft i samhället och därigenom skapa förutsättningar för ett gott liv för alla. Vi verkar på regional, nationell och internationell nivå.

SOSTE stiftades av organisationerna Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening SAF r.f., Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa r.f. och Centret för hälsofrämjande r.f.

SOSTE: s generalsekreterare är Vertti Kiukas och styrelseordförande är Hanna Markkula-Kivisilta från Rädda Barnen r.f.

Medlemsorganisationer

SOSTE samlar mer än 200 social- och hälsovårdsorganisationer. De 1,3 miljoner medlemmarna och hundratusentals frivilliga i SOSTE: s medlemsorganisationer håller samhället i gång.

Bekanta dig med de enskilda medlemmarna på medlemslistan

Medlemförmåner

SOSTE: s medlemsförmåner främjar organisationernas livskraft, stärker god förvaltning och ökar effektiviteten. SOSTE erbjuder en mängd förmåner för att stöda medlemsorganisationernas verksamhetsförutsättningar.

  • Juridisk rådgivning och gemensam upphandling
  • Skolningar och evenemang
  • Uthyrning av mötesutrymmen
  • Publikationer och informationsproduktion
  • Nätverk
  • Nyhetsbrev
  • Stöd till organisationernas förvaltning, skolning och sparring
  • Rabatter på boende-, rese- och mötestjänster

För svensk- och tvåspråkiga medlemsorganisationer erbjuds dessutom särskilda svenska tjänster

Boka utrymme

Har du ett möte, utbildning eller annat evenemang som du behöver lokaler för?

Våra lokaler har tre olika mötesrum som lämpar sig för möten och utbildningar, som mötesplats för nätverk eller för gruppträffar. Vi erbjuder faciliteterna förmånligt för våra medlemsorganisationer.

Du hittar oss på 6:e våningen på Universitetsgatan 5. Lokalerna är tillgängliga (från Universitetsgatan längs rampen med hissar till 6:e våningen). Dessutom finns en induktionsslinga och en tillgänglig toalett.

Ta en titt på lokalerna och lämna en statusförfrågan med hjälp av formuläret nedan. Vi strävar efter att svara inom tre arbetsdagar.

Avbokningsregler: Bokningen kan avbokas kostnadsfritt två veckor före evenemanget. Därefter debiterar vi hela lokalhyran för eventuell framtida avbokning.

Gör en statusförfrågan