Organisationsguide

SOSTE upprätthåller en webbaserad organisationsguide. Vår strävan är att ge strukturerad information, instruktioner och tips för anställda inom social – och hälsovårdsorganisationer. Guiden är uppbyggd i form av artiklar inom olika teman. Läs organisationsguide sammandrag.

Svenskt infobrev

2 gånger i månaden sänder SOSTE ut ett svenskspråkigt infobrev till sina svensk- och tvåspråkiga medlemsorganisationer. I infobrevet kan du läsa nyheter, information om evenemang och aktualiteter inom SOSTE och samhället. Meddela till maria.helsing-johansson@soste.fi om du vill börja beställa på det svenskspråkiga infobrevet.

Svenska nätverket

Nätverket är för anställda inom SOSTE: s medlemsorganisationer med svenskspråkig verksamhet. Nätverket träffas 2-4 gånger per år och mötesspråket är svenska. Ansvarsperson på SOSTE är Maria Helsing-Johansson.

Rådgivning kring svenskspråkig verksamhet

Har du eller din organisation frågor kring svenskspråkig verksamhet? Kontakta maria.helsing-johansson@soste.fi så kan hon hjälpa dig.

Du kan också besöka Föreningsresursen, www.foreningsresursen.fi för att få svar på dina frågor eller tips på svenskspråkigt föreningsliv