Skip to content

Potilaiden osallisuus terveydenhuollossa – miten ja miksi?

ti 3.5.2022 klo 12–16, etäseminaari Zoom-alustalla

Kohderyhmät: potilas- ja kansanterveysjärjestöt, terveydenhuollon toimijat ja potilaiden osallisuuden edistämisestä kiinnostuneet

Tavoite: edistää potilaiden osallisuutta terveydenhuollon järjestelmien suunnitellussa, toiminnassa, kehittämisessä ja päätöksenteossa

Ilmoittaudu 26.4. mennessä
Seminaari on maksuton, mukaan mahtuu 200 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Tilaisuus on täynnä

Yhteistyössä Duodecimin Käypä hoito -toimitus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Ohjelma

12:00
Tervetuloa

toimituspäällikkö Raija Sipilä, Duodecim / Käypä hoito

12:05
Asiakasosallisuus sotepalveluiden kehittämisessä

johtaja Andreas Blanco Sequeiros, STM, esitysdiat (pdf)

12:20
Potilaiden osallisuus asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä

potilasturvallisuuden professori (Turun yo) Tuija Ikonen, Pohjanmaan hyvinvointialue, esitysdiat (pdf)

12:45
Potilaiden osallisuus Käypä hoito -suositusten laatimisessa

toimituspäällikkö Raija Sipilä, Duodecim / Käypä hoito ja viiteryhmän jäsen Risto Laitinen, Suomen eturauhassyöpäyhdistys PROPO ry, esitysdiat (pdf)

13:00
Fimean potilasneuvottelukunta

kehittämissuunnittelija Päivi Kiviranta ja Fimean potilasneuvottelukunnan jäsen
sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Olga Haapa-aho, IBD ja muut suolistosairaudet ry, esitysdiat (pdf)

13:15
Palveluvalikoimaneuvoston suositukset ja potilaiden osallisuus

erityisasiantuntija Sinikka Sihvo, STM ja toiminnanjohtaja Tuija Sivonen, Uniliitto, esitysdiat (pdf)

13:40
Tauko
14:00
Kokemusasiantuntijat - uusi perspektiivi kehittämiseen

kokemusasiantuntija, puheenjohtaja Riikka Nieminen, KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry, esitysdiat (pdf)

14:15
Asiakasraadit: HUS ja KYS

HUS Vatsakeskus: Miten nostaa potilas keskiöön lyhyissä kohtaamisissa?

osallisuustoiminnan koordinaattori Jaana Ahoranta ja asiakasraadin jäsen Erno Rajahalme, esitysdiat (pdf)

KYS: Sairaalarakentamista yhdessä asiakkaiden kanssa

vs. toimialajohtaja Minna Mykkänen ja asiakasraadin jäsen Leila Miettinen, esitysdiat (pdf)

14:55
Jaettu päätöksenteko

ylilääkäri Hanna-Maija Kuusisto, Tays, esitysdiat (pdf)

15:10
Keskustelu: Potilaiden osallisuus terveydenhuollossa – kehittämistarpeet tulevaisuudessa?
15:45
Tilaisuuden päätös

tutkimus- ja kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea