Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) tarkoittaa toimia, joilla ylläpidetään ja parannetaan väestön terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä.


Sosiaali- ja terveysjärjestöt edistävät monin tavoin joko edustamansa ryhmän, kuten pitkäaikaissairaiden tai eläkeläisten, tai kaikkien kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä turvallisuutta.


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä voidaan ehkäistä ennalta monia ongelmia ja vähentää siten inhimillistä kärsimystä sekä korjaavien sosiaali-, terveys- ja muiden palveluiden tarvetta.

Edistetään kansanterveyttä oikeilla veroratkaisuilla

Sosiaali- ja terveyspolitiikan painopisteen tulee olla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä terveyserojen kaventamisessa. Raskaiden ja kalliiden korjaavien toimenpiteiden vähentäminen on myös taloudellisesti kannattavaa.

Oikeilla veroratkaisuilla voidaan edistää kansanterveyttä, tasata tuloeroja sekä tasapainottaa valtiontaloutta.

Rahapelihaittojen ehkäisy ja sote-järjestöt

SOSTE on laatinut jäsenilleen rahapelihaittojen ehkäisyyn ohjeet, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta rahapeleistä sekä niiden aiheuttamista haitoista ja ennaltaehkäisystä.

Tietopaketit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

Näytä enemmän >
Iso käsi pitelemässä pienempää kättä

SOSTEn järjestöverkostot hyvinvointia ja terveyttä edistämässä

SOSTE kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tietyistä tehtäväkokonaisuuksista vastaavia henkilöitä ja eri teemoista kiinnostuneita järjestötoimijoita. Verkostot tarjoavat aiheeseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja keskustelua sekä kanavan yhteistyölle ja vaikuttamiselle.

Etsitkö jotain muuta?

Valitse aihetunniste alta, ja listaamme sisällöt joista olet kiinnostunut.

Eduskunta EU Hyvinvointialue Järjestöbarometri OnneksiOnJoku Perusoikeudet Sosiaalibarometri SOSTEtalk! Sote-uudistus