Skip to content

SOSTE på svenska

SOSTE Finlands social och hälsa rf är en riksomfattande paraplyorganisation som samlar 200 social- och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsorganisationer.

SOSTE är tillsammans med sina medlemsorganisationer en djärv och inflytelserik expert vars mål är att främja människornas hälsa. I samarbete med våra medlemmar och olika aktörer bygger vi upp förutsättningar för social välfärd och hälsa, förbättrar människornas möjligheter till delaktighet och arbetar för ett rättvist och ansvarsfullt samhälle. Ett socialt harmoniskt och sunt deltagarsamhälle är nyckeln till hållbara framgångar både innanför och utanför nationsgränserna. Detta är välfärdsekonomi.

Investeringar i välfärd och hälsa är långsiktiga, gemensamma beslut, i vilka organisationerna ska ha en betydande roll. Vi vill stärka social- och hälsovårdsorganisationernas genomslagskraft i samhället och därigenom skapa förutsättningar för ett gott liv för alla. Vi verkar på regional, nationell och internationell nivå.

SOSTE stiftades av organisationerna Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening SAF rf, Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa rf och Centret för hälsofrämjande rf. SOSTE:s generalsekreterare är FM Vertti Kiukas och ordförande Synskadades Centralförbund r.f.:s verkställande direktör Jukka Tahvanainen.

Aktuell

Alla inlägg
Uutinen

11.1.2019 16:27

SOSTE söker en Administrationschef

Vi söker en Administrationschef som ska leda ett eget team (7 personer) för enheten Interna tjänster, som består av administration, ekonomi/finans, personalärenden, fastighet och ICT. Som Administrationschef representerar du arbetsgivaren och ingår i en fempersoners ledningsgrupp. Generalsekreteraren är din förman. Ansökningstiden utgår den 25 januari 2019. För mera information: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?f1cbf3ae.

Blogi

13.12.2018 14:49

Lagförslaget som hamnade i skuggan av sohä-lagarna

Under mina åtta år som rådgivningsjurist i funktionshinderorganisationerna och under otaliga inlägg och föreläsningar finns det två lagar som är centrala. Lagarna är socialvårdens klientlag (klientlagen) och patientlagen. Lagar som alltför ofta hamnar i skymundan av andra lagar och diskussioner. Kundplanen har varit och är fortfarande ett av de hetaste diskussionsämnena gällande social- och hälsovårdsreformen. […]

Blogi
specialsakkunnig

11.12.2018 12:34

Arbetsvälmående byggs upp tillsammans 

Förbundens anställda går gärna till jobbet. Det här framkommer i kartläggningen av hur anställda inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer mår på jobbet. Hösten 2018 har en omfattande kartläggning utförts av Psykosociala förbundet och Svenska studieförbundet. Anställda inom de finlandssvenska förbunden upplever att det arbete de gör är samhälleligt viktigt och intressant. Även upplevelsen av att nå personliga målsättningar i sitt arbete ökar på personliga motivationsfaktorer. Kartläggningen visar att förbundsanställda finner arbetet meningsfullt och engagerande, trots belastningar på grund av tidspress och högre redovisningskrav. Yttre belöningar som lön förmåner, karriärutveckling och prestige kan […]

Uutinen

13.6.2018 14:00

SOSTE:s förslag till organisering av den svenskspråkiga social- och hälsovården

SOSTE publicerar en helhetslösning på hur de svenskspråkiga social- och hälsovården kan garanteras och stärkas i framtiden. SOSTE skriver i ett ställningstagande att senast nu behöver fokus gällande den svenskspråkiga social- och hälsovårdsservicen flyttas till helhetslösningar och till vad förändringarna innebär för enskilda människors vardag. Redan under flera års tid har personal och förtroendevalda inom SOSTE:s […]

Uutinen

19.4.2018 08:00

En handbok om samarbete mellan landskapen och olika organisationer på slutrakan – kommentera utkastet före den 2 maj

En handbok om samarbete mellan landskapen och olika organisationer håller på att beredas. Den första versionen av handboken på finska har publicerats och kan kommenteras på webbplatsen Regionreformen.fi. Handboken riktar sig till tjänsteinnehavare och förtroendevalda som svarar för beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen samt organisationsaktörer. I handboken ingår en kort presentation […]

Uutinen

15.3.2018 14:25

SOSTEn yt-neuvottelut ovat päättyneet / SOSTE:s samarbetsförhandlingar har avslutats

Yhteistoimintaneuvottelut SOSTEssa ovat päättyneet. Neuvotteluja on käyty tammikuun lopustamaaliskuulle. Työnantaja on kertonut neuvottelujen tuloksesta henkilökunnalle torstaina 15.3. Yhteistoimintamenettely johtuu organisaation kulujen vähennystarpeesta, sillä SOSTEn toimintaan myönnetty avustusmäärä pieneni merkittävästi vuosille 2018 ja 2019. Neuvotteluissa on pyritty yhteensä 600 000 euron kulujen vähennykseen. Neuvottelujen tuloksena SOSTEn organisaatiorakenne muuttuu. Sen myötä tiimien määrä vähenee ja kokoonpano muuttuu, ja […]

SOSTEs teser till riksdagsval 2019

SOSTEs mål är ett socialt helt, friskt och deltagande samhälle där organisationerna har en viktig roll. Med hjälp av hållbara beslut kan dessa mål uppnås. Läs mer på SOSTEs teser.