Skip to content

SOSTE på svenska

SOSTE Finlands social och hälsa rf är en riksomfattande paraplyorganisation som samlar 230 social- och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsorganisationer.

SOSTE är tillsammans med sina medlemsorganisationer en djärv och inflytelserik expert vars mål är att främja människornas hälsa. I samarbete med våra medlemmar och olika aktörer bygger vi upp förutsättningar för social välfärd och hälsa, förbättrar människornas möjligheter till delaktighet och arbetar för ett rättvist och ansvarsfullt samhälle. Ett socialt harmoniskt och sunt deltagarsamhälle är nyckeln till hållbara framgångar både innanför och utanför nationsgränserna. Detta är välfärdsekonomi.

Investeringar i välfärd och hälsa är långsiktiga, gemensamma beslut, i vilka organisationerna ska ha en betydande roll. Vi vill stärka social- och hälsovårdsorganisationernas genomslagskraft i samhället och därigenom skapa förutsättningar för ett gott liv för alla. Vi verkar på regional, nationell och internationell nivå.

SOSTE stiftades av organisationerna Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening SAF rf, Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa rf och Centret för hälsofrämjande rf. SOSTE:s generalsekreterare är FM Vertti Kiukas och ordförande Synskadades Centralförbund r.f.:s verkställande direktör Jukka Tahvanainen.

Aktuell

Alla inlägg
Blogi

27.3.2020 12:00

Europarådet, resurser och språk

I Svenskfinland är det mycket prat om att en stor del av de tvåspråkiga kommunerna och sjukvårdsdistrikten inte klarar av att ge service på svenska. Varför är det så? Och finns det något att göra för att göra situationen bättre? Problematiken har uppmärksammats under många års tid och av många olika myndigheter och andra aktörer. […]

Uutinen

13.3.2020 14:01

Förebyggandet av Corona-viruset påverkar SOSTE:s verksamhet

SOSTE:s ledningsgrupp har beslutat att ändra på SOSTE:s verksamhet under våren, i enlighet med myndigheternas rekommendationer. M/S SOSTE kryssningen flyttas till hösten M/S SOSTE -kryssningens nya tidpunkt är 6.–7.10.2020. Anmälda till kryssningen flyttas automatiskt över till den nya tidpunkten. Om den nya tidpunkten passar så behöver man inte göra nåt. All info gällande kryssningen hittas […]

Uutinen

4.3.2020 15:35

Nya lagen om penninginsamling i kraft fr.o.m. 1.3.2020

Bakgrunden till förnyandet av lagen om penninginsamling är målsättningen att märkbart underlätta frivilligverksamhet genom en lättare administrativ börda och smidigare tillståndsprocesser som den förra regeringen skrev in i sitt regeringsprogram. Genom den nya lagen kommer de nuvarande tidsbundna och insamlingsspecifika tillstånden att slopas och i fortsättningen gäller beviljade tillstånd tills vidare. Vid sidan av dessa […]

Uutinen

6.2.2020 14:03

Svensk- och tvåspråkiga organisationer har gemensamt tagit ställning till svenska social- och hälsovårdstjänster

19 svensk- och tvåspråkiga organisationer har gjort ett gemensamt ställningstagande med förslag till hur tillgången till svenska social- och hälsovårdstjänster bör säkerställas i social- och hälsovårdsreformen. Förslaget har överlämnats till ministrarna Kiuru och Blomqvist 31.1. Organisationerna föreslår bland annat ett lagstadgat samarbetsområde för de tvåspråkiga självstyrande områdena. Samarbetet behövs eftersom dessa områden inte till alla […]

Verkostotapaaminen
6.4.2020 13.00 - 15.00

Avbokad! Träff med svenska nätverket

Avbokad - peruttu

Välkomna på nätverksträff!

Maksuton
Uutinen

12.12.2019 15:10

SOSTEs penningspelpolitiska program publicerat på svenska

SOSTEs penningspelpolitiska program har nu också publicerats på svenska. I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelpolitikens smärtpunkter. I beredningen har SOSTE hört olika parter, i synnerhet SOSTEs medlemsorganisationer som arbetar med spelproblem. I programmet granskar SOSTE de nuvarande penningspelpolitiska problemen och presenterar metoder att förebygga spelskador och åtgärda spelproblem. […]

SOSTEs penninspelpolitiska program

SOSTEs penningspelpolitiska program har nu också publicerats på svenska. I SOSTE: s program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelpolitikens smärtpunkter. Läs mer.

Organisationsguide

SOSTE upprätthåller en webbaserad organisationsguide. Vår strävan är att ge strukturerad information, instruktioner och tips för anställda inom social – och hälsovårdsorganisationer. Guiden är uppbyggd i form av artiklar inom olika teman. Läs oraganisationsguide sammandrag.

SOSTEs svenskspråkiga infobrev

2 gånger i månaden sänder SOSTE ut ett svenskspråkigt infobrev till sina svensk- och tvåspråkiga medlemsorganisationer. I infobrevet kan du läsa nyheter, information om evenemang och aktualiteter inom SOSTE och samhället. Meddela till maria.helsing-johansson@soste.fi om du vill börja beställa på det svenskspråkiga infobrevet.