Skip to content

SOSTE på svenska

SOSTE Finlands social och hälsa rf är en riksomfattande paraplyorganisation som samlar 230 social- och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsorganisationer.

SOSTE är tillsammans med sina medlemsorganisationer en djärv och inflytelserik expert vars mål är att främja människornas hälsa. I samarbete med våra medlemmar och olika aktörer bygger vi upp förutsättningar för social välfärd och hälsa, förbättrar människornas möjligheter till delaktighet och arbetar för ett rättvist och ansvarsfullt samhälle. Ett socialt harmoniskt och sunt deltagarsamhälle är nyckeln till hållbara framgångar både innanför och utanför nationsgränserna. Detta är välfärdsekonomi.

Investeringar i välfärd och hälsa är långsiktiga, gemensamma beslut, i vilka organisationerna ska ha en betydande roll. Vi vill stärka social- och hälsovårdsorganisationernas genomslagskraft i samhället och därigenom skapa förutsättningar för ett gott liv för alla. Vi verkar på regional, nationell och internationell nivå.

SOSTE stiftades av organisationerna Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening SAF rf, Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa rf och Centret för hälsofrämjande rf. SOSTE:s generalsekreterare är FM Vertti Kiukas och ordförande Befolkningsförbundet rf:s verkställande direktör Eija Koivuranta.

Nyheter

Alla inlägg
Uutinen

12.5.2022 05:58

Socialbarometern: Arbetet som främjar välfärd och hälsa i fara i välfärdsområdena – en del människor hamnar i skuggan

Sosiaalibaro Enligt den färska Socialbarometern 2022 ser upp till en tredjedel av de kommunala social- och hälsovårdscheferna samt koordinatorerna för främjande av välfärd och hälsa, en risk för att arbete som främjar vissa befolkningsgruppers välfärd och hälsa försämras när välfärdsområdena kommer i gång.  I början av 2023 fördelas ansvaret för arbete som främjar välfärd och hälsa […]

Uutinen

11.5.2022 06:59

SOSTE:s riksdagsvalsmålsättningar: Med tillit och jämlikhet mot hållbar tillväxt

Eduskuntavaalit SOSTE:s valmålsättningar har publicerats. De betonar välfärdsekonomi: investeringar i socialskyddet, byggnad av ekonomisk tillväxt genom att förbättra sysselsättningen för alla, klientavgifternas rimlighet och den sociala rättvisan i klimatåtgärderna. Det är också viktigt att trygga organisationernas självständighet och verksamhetsförutsättningar, för att stärka nationens motståndskraft. SOSTE föreslår att man främjar folkhälsan genom att införa en hälsoskatt, för […]

Uutinen

6.4.2022 07:13

SOSTE kräver att regeringen påskyndar indexöversynen av socialskyddsförmånerna

Toimeentulo Finlands regering förberedde ekonomin för de kommande åren under mycket exceptionella omständigheter. Rysslands invasionskrig i Ukraina påverkar också Finland genom högre levnadskostnader, såsom energi, mat och rörlighet, samt ökad mental belastning och prövning av kristoleransen. Utöver förra årets nedskärningar och nedskärningarna i de offentliga finanserna på 370 miljoner euro, kommer man att blåsa nytt liv […]

Uutinen

22.3.2022 09:15

Social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet stöder välfärdsområdena – nytt introduktionsmaterial berättar vad en välfärdsområdesfullmäktigeledamot bör veta om organisationer

Sote-uudistus Hur stort är antalet människor i social- och hälsovårdsorganisationerna? Hur kan organisationer stöda välfärdsområdena i sina viktiga uppgifter? Bland annat de här frågorna besvaras i introduktionsmaterialet som riktar sig till de nya välfärdsområdesfullmäktigena. Materialet har utarbetats av projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki”, som grundats av paraplyorganisationen SOSTE och regionala organisationspartners. Organisationers kompetens och verksamhet till nytta för […]

Uutinen

21.3.2022 08:17

SOSTE kräver av ramförhandlingarna en extra indexökning av socialskyddet

Toimeentulo Regeringen förbereder ekonomin för de kommande åren under mycket exceptionella omständigheter. Rysslands invasionskrig i Ukraina påverkar också Finland genom högre levnadskostnader, såsom energi, mat och rörlighet, samt ökade mentala belastningar och prövningar av kristolerans. ”Nu behövs det snabba åtgärder av regeringen för att hjälpa människor, vars fattigdom fördjupas på grund av stigande priser. Vi väntar […]

Uutinen

10.3.2022 13:45

Människonära tjänster är det viktigaste för ett framgångsrikt samarbete mellan organisationer och välfärdsområdet, anser de organisationer som svarade på brainstormingen

Sote-uudistus Människonära tjänster, kontinuiteten i organisationernas verksamhetsförutsättningar och organisationers genuina deltagande som en del av välfärdsområdets verksamhet. Dessa är enligt organisationerna de viktigaste åtgärderna, för att uppnå bästa möjliga samarbete mellan organisationer och välfärdsområden. Detta framgår av resultatet av den brainstorming som ordnades i februari av SOSTE och konsultföretaget Fountain Park Oy. Brainstormingen samlade totalt 464 […]

Aktuell


SOSTE:s 2023 riksdagsvalmålsättningar

Läs mer på sidan Med tillit och jämlikhet mot hållbar tillväx.

SOSTE:s områdesvalsmålsättningar

Livskraftiga organisationer skapar delaktighet och stärker invånarnas välfärd.

SOSTE:s områdesvalsmålsättningar

Stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena

Syftet med stödmaterialet är att ge verktyg till beredningen av den svenskspråkiga social- och hälsovården i de kommande tvåspråkiga välfärdsområdena. Syftet är också att ge verktyg till beredningen av de två specialuppdrag som handlar om den svenskspråkiga social- och hälsovården.

Stödmaterial för tvåspråkiga välfärdsområden

Kaksikielisten hyvinvointialueiden tukiaineisto

Järjestöjen sote-muutostuki – organisationerna som människans stöd i vårdreformens Finland

SOSTEs och de regionala samarbetspartnernas projekt ”Järjestöjen sote-muutostuki” har inlett sitt jobb. Syftet med projektet är att social- och hälsovårdsorganisationerna säkrar sin plats som stöttepelare i människors delaktighet, hälsa och välfärd i Finland efter vårdreformen.

Järjestöjen sote-muutostuki – organisationerna som människans stöd i vårdreformens Finland

SOSTEs teser i kommunalvalet 2021

Kommuner och social- och hälsovårdsorganisationer förenas av ett gemensamt mål, människors välbefinnande. Genom att höra, stödja och engagera organisationer i den kommunala beredningen kommer det gemensamma målet att uppnås och allas välbefinnande stärkas.

Kommunalvalet 2021

SOSTEs penningspelpolitiska program

SOSTEs penningspelpolitiska program har nu också publicerats på svenska. I SOSTE: s program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelpolitikens smärtpunkter.

Penningspelpolitiska program

Tjänster på svenska


Organisationsguide

SOSTE upprätthåller en webbaserad organisationsguide. Vår strävan är att ge strukturerad information, instruktioner och tips för anställda inom social – och hälsovårdsorganisationer. Guiden är uppbyggd i form av artiklar inom olika teman. Läs oraganisationsguide sammandrag.

Svenska nätverket

Nätverket är för anställda inom SOSTEs medlemsorganisationer med svenskspråkig verksamhet. Nätverket träffas 2-4 gånger per år och mötesspråket är svenska. Ansvarsperson på SOSTE är Maria Helsing-Johansson.

SOSTEs svenskspråkiga infobrev

2 gånger i månaden sänder SOSTE ut ett svenskspråkigt infobrev till sina svensk- och tvåspråkiga medlemsorganisationer. I infobrevet kan du läsa nyheter, information om evenemang och aktualiteter inom SOSTE och samhället. Meddela till maria.helsing-johansson@soste.fi om du vill börja beställa på det svenskspråkiga infobrevet.