Skip to content

SOSTE på svenska

SOSTE Finlands social och hälsa rf är en riksomfattande paraplyorganisation som samlar 200 social- och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsorganisationer.

SOSTE är tillsammans med sina medlemsorganisationer en djärv och inflytelserik expert vars mål är att främja människornas hälsa. I samarbete med våra medlemmar och olika aktörer bygger vi upp förutsättningar för social välfärd och hälsa, förbättrar människornas möjligheter till delaktighet och arbetar för ett rättvist och ansvarsfullt samhälle. Ett socialt harmoniskt och sunt deltagarsamhälle är nyckeln till hållbara framgångar både innanför och utanför nationsgränserna. Detta är välfärdsekonomi.

Investeringar i välfärd och hälsa är långsiktiga, gemensamma beslut, i vilka organisationerna ska ha en betydande roll. Vi vill stärka social- och hälsovårdsorganisationernas genomslagskraft i samhället och därigenom skapa förutsättningar för ett gott liv för alla. Vi verkar på regional, nationell och internationell nivå.

SOSTE stiftades av organisationerna Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening SAF rf, Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa rf och Centret för hälsofrämjande rf. SOSTE:s generalsekreterare är FM Vertti Kiukas och ordförande Synskadades Centralförbund r.f.:s verkställande direktör Jukka Tahvanainen.

Aktuell

Alla inlägg
Uutinen

13.6.2018 14:00

SOSTE:s förslag till organisering av den svenskspråkiga social- och hälsovården

SOSTE publicerar en helhetslösning på hur de svenskspråkiga social- och hälsovården kan garanteras och stärkas i framtiden. SOSTE skriver i ett ställningstagande att senast nu behöver fokus gällande den svenskspråkiga social- och hälsovårdsservicen flyttas till helhetslösningar och till vad förändringarna innebär för enskilda människors vardag. Redan under flera års tid har personal och förtroendevalda inom SOSTE:s […]

Uutinen

19.4.2018 08:00

En handbok om samarbete mellan landskapen och olika organisationer på slutrakan – kommentera utkastet före den 2 maj

En handbok om samarbete mellan landskapen och olika organisationer håller på att beredas. Den första versionen av handboken på finska har publicerats och kan kommenteras på webbplatsen Regionreformen.fi. Handboken riktar sig till tjänsteinnehavare och förtroendevalda som svarar för beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen samt organisationsaktörer. I handboken ingår en kort presentation […]

Uutinen

15.3.2018 14:25

SOSTEn yt-neuvottelut ovat päättyneet / SOSTE:s samarbetsförhandlingar har avslutats

Yhteistoimintaneuvottelut SOSTEssa ovat päättyneet. Neuvotteluja on käyty tammikuun lopustamaaliskuulle. Työnantaja on kertonut neuvottelujen tuloksesta henkilökunnalle torstaina 15.3. Yhteistoimintamenettely johtuu organisaation kulujen vähennystarpeesta, sillä SOSTEn toimintaan myönnetty avustusmäärä pieneni merkittävästi vuosille 2018 ja 2019. Neuvotteluissa on pyritty yhteensä 600 000 euron kulujen vähennykseen. Neuvottelujen tuloksena SOSTEn organisaatiorakenne muuttuu. Sen myötä tiimien määrä vähenee ja kokoonpano muuttuu, ja […]

Uutinen

30.1.2018 11:53

Landskapsreformen utmanar också organisationernas ledning

Enligt SOSTE:s Finlands social- och hälsas direktör Anne Knaapi har organisationerna nu världens chans att gå med i ett omfattande samarbete för att bygga upp de nya landskapen. Knaapi talade idag till organisationernas verksamhetsledare på det traditionsenliga Organisationsledningens januariforum i Kyrkslätt. ”Organisationerna måste kraftigt börja arbeta med att synliggöra den egna verksamheten och det mervärde […]

SOSTEs teser till riksdagsval 2019

SOSTEs mål är ett socialt helt, friskt och deltagande samhälle där organisationerna har en viktig roll. Med hjälp av hållbara beslut kan dessa mål uppnås. Läs mer på SOSTEs teser.