Mitä digitalisaatio tällä hetkellä tarkoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen ydintoiminnassa? Ja miten digitaalisista palveluista tehdään turvallisia, saavutettavia ja tuloksellisia ja millaisia uusia mahdollisuuksia tekoälyyn perustuvat sovellukset voivat avata? Verkkojulkaisun artikkelit avaavat sote-järjestöjen digitaalista tulevaisuutta.

Järjestöjen pieni koronaihme

Järjestöjen pieni koronaihme oli mahdollinen, koska valmiudet digitaaliseen toimintaan olivat olemassa, toteaa SOSTEn järjestöpäällikkö Riitta Kittilä julkaisun esipuheessa, mutta erilaisten digitaalisten ratkaisujen tarve vain kasvaa entisestään.

Näkökulmia järjestöjen digitaalisiin palveluihin -verkkojulkaisun artikkelit

Riitta Kittilä
Esipuhe

Juulia Ukkonen-Wallmeroth
Vertaisuuteen perustuvia palveluita voidaan toteuttaa myös digitaalisesti

Iida Pöntinen

Verkkopalvelut haastavat stigmaa ja lisäävät mielenterveystaitoja

Liisa Tiainen

Järjestöt tekevät uraauurtavaa työtä kansalaisten digitaitojen vahvistamisessa

Antti Haverinen

Digitalisaatio tarjoaa uteliaalle varainhankkijalle runsaasti mahdollisuuksia

Laura Kouri

Verkkoviestintää tehokkaasti ja laadukkaasti

Raisa Rintamäki

Järjestöjen digitaaliset palvelut ja saavutettavuus

Laura Mäkinen

Järjestönä somessa – pakkopullaa vai mahdollisuuksia?

Anu Laitila

Digitaalisten palveluiden tietoturva

Jari Salo

Digitaaliset palvelut ja tekoälyn hyödyntäminen

Pirkko Hakkarainen

Digitaalisten palveluiden vaikuttavuuden mittaaminen


Julkaisun tiedot

Julkaisu: Näkökulmia järjestöjen digitaalisiin palveluihin -verkkojulkaisu

Toimituskunta: Kari Lankinen, SOSTE

©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, elokuu 2020

Katso SOSTEn julkaisut.