Sosiaalibarometri kuvaa hyvinvoinnin, julkisten palvelujen ja palvelujärjestelmän tilaa ja kehityssuuntia. Tämän vuoden tutkimuksen yhtenä teemana on eriarvoisuus ja perusturva, jossa vastaajia eniten huolestuttavat tukea tarvitsevat nuoret ja lapsiperheet sekä ihmiset, joilla on useita ongelmia.

Vaikka hyvinvoinnin arvioidaan parantuneen viime vuosina, kohennukset ovat kohdentuneet alueellisesti vaihtelevasti tai tuki on ollut riittämätöntä haasteisiin nähden, sillä edelleen eniten huolta kannetaan tukea tarvitsevista nuorista ja lapsiperheistä sekä monia ongelmia kokevista. Viiden viime vuoden aikana monia palveluja tarvitsevien hyvinvointi ei ole juuri kohentunut.

Johtopäätös: Yhä huolta eriarvoistumisesta | Johtopäätös: Kun yksi palvelu tai etuus ei riitä

Infograafit tuloksista

Sosiaalibarometri 2019 sisältää useita havainnollistavia infograafeja. Jaa niitä sosiaalisessa mediassa ja hyödynnä esitysmateriaaleissasi.

Katso kaikki eriarvoisuus ja perusturva -teeman infograafit

Tutkimuksen mukaan 61 % sosiaalityöntekijöistä:
Riittämättömät hyvinvinvoinnin ja terveyden edistämisen resurssit lisäävät eriarvoisuutta.”

Kun nuorta tuetaan asumisen arjessa, muutkin tuen tarpeet nousevat luontevasti esiin

Koko elämä kriisiytyy, jos asumisessa on haasteita, toteaa Nuorisoasuntoliiton toiminnanjohtaja Ville Savilampi.

Joustava perusturva

Oikeudenmukainen perusturva takaa riittävän toimeentulon erilaisissa elämäntilanteissa ja vastaa työmarkkinoiden muutokseen. Perusturvan uudistaminen ei saa johtaa vähimmäisturvan tason laskuun. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat laatineet periaatteet perusturvan uudistamiseksi.

Keskustele tunnisteella #sosiaalibaro.

Kysymykset ja kommentit

Ajankohtaista