Sosiaalibarometri kuvaa hyvinvoinnin, julkisten palvelujen ja palvelujärjestelmän tilaa ja kehityssuuntia. Tämän vuoden tutkimuksen yhtenä teemana on työllisyys, jossa todetaan osatyökykyisten työllistymistä estävän työpaikoilta usein puuttuva kokemus työllistää ja tukea heitä.

Vuoden 2019 alussa noin puolet vastaajista arvioi osatyökykyisten työttömyyden erittäin tai melko suureksi ongelmaksi alueellaan. Etenkin TE-johto on huolissaan tilanteesta, sillä lähes kolme neljästä pitää osatyökykyisten työttömyyttä mittavana ongelmana.

Johtopäätös: Tavoitteena edistää kaikkien työllistymistä

Infograafit tuloksista

Sosiaalibarometri 2019 sisältää useita havainnollistavia infograafeja. Jaa niitä sosiaalisessa mediassa ja hyödynnä esitysmateriaaleissasi.

Katso kaikki keinoja työttömyyden vähentämiseen -teeman infograafit

”Jos yksityiset työvälitystoimistot valitsevat asiakkaansa, voi heikoimmassa asemassa olevat työttömät joutua huonompaan asemaan.”

Tutkimukseen vastannut sote-johtaja

Kokeilujen sijaan toimivista tukimuodoista
pysyviä

Osatyökykyisten työllistämiseksi tarvitaan asennemuutosta, toteaa Vates-säätiön toimitusjohtaja Jaana Pakarinen.

Rakennetaan kasvua investoimalla työllisyyteen

Kun Suomessa pohditaan työllisyyden lisäämistä ja työllisyysasteen nostamista, pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja työkyvyttömät työikäiset ovat potentiaalisin joukko.

Keskustele tunnisteella #sosiaalibaro.

Kysymykset ja kommentit

Ajankohtaista

Näytä enemmän >