Sosiaalibarometri kuvaa hyvinvoinnin, julkisten palvelujen ja palvelujärjestelmän tilaa ja kehityssuuntia. Tämän vuoden tutkimuksen yhtenä teemana on kuntoutus, jossa todetaan Kuntoutuskomitean vuoden 2017 ehdotuksia kuntoutuksen uudistamiseksi kannatettavan laajasti. Enemmistö vastaajista ottaisi käyttöön kuntoutustakuun.

Viiden viime vuoden aikana monia palveluja tarvitsevien hyvinvointi ei ole juuri kohentunut. Vuoden 2019 alussa noin puolet vastaajista arvioi osatyökykyisten työttömyyden erittäin tai melko suureksi ongelmaksi alueellaan. Etenkin TE-johto on huolissaan tilanteesta, sillä lähes kolme neljästä pitää osatyökykyisten työttömyyttä mittavana ongelmana.

Johtopäätös: Kun yksi palvelu tai etuus ei riitä | Johtopäätös: Tavoitteena edistää kaikkien työllistymistä

Infograafit tuloksista

Sosiaalibarometri 2019 sisältää useita havainnollistavia infograafeja. Jaa niitä sosiaalisessa mediassa ja hyödynnä esitysmateriaaleissasi.

Katso kaikki näkemyksiä kuntoutuksen tilasta ja tulevaisuudesta -teeman infograafit

”Kuntoutus on alikäytetty resurssi, joten oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi se pitäisi saada parempaan käyttöön.”

Tutkimukseen vastannut Kelan johtaja

Kuntoutuksesta tinkiminen lisää kustannuksia muissa palveluissa

Laitos- ja avokuntoutus vahvistavat yhdessä arjen toimintakykyä, muistuttaa Neuroliiton toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva.

Keskustele tunnisteella #sosiaalibaro.

Kysymykset ja kommentit

Ajankohtaista