Sosiaalibarometri 2019 suositus 5/5:

Ihmisten hyvinvointia ja työllisyyttä tuettava järjestöjen osaamisella ja toiminnalla


Tämä artikkeli on julkaisusta Sosiaalibarometri 2019.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, lokakuu 2019


Järjestöt ovat kehittäneet monipuolisia toimintatapoja ja ne tarjoavat ihmisille sellaista apua, joita Sosiaalibarometrin eri vastaajaryhmät peräävät: Järjestöissä ihminen kohdataan kokonaisena elämäntilanteessaan. Ihmisille on tarjolla matalan kynnyksen neuvontaa ja apua. Vertaistuki tuo vaikeisiin elämäntilanteisiin erityisen annin. Vaikka järjestöt ovat kehittäneet monenlaisia sähköisiä palveluja muun muassa vertaistukeen, silti henkilökohtainen kohtaaminen on tärkeintä.

Paikalliset yhdistykset tarjoavat monimuotoista toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämiseksi. Osa järjestöistä tuottaa myös sosiaali- ja terveyspalveluja. Hyte-toimintojen ja palveluiden välimaastoon sijoittuu järjestölähtöinen auttamistoiminta, kuten mielenterveyskuntoutujien klubitalot, kriisikeskukset ja erilaiset kohtaamispaikat. Järjestöt ovat myös osatyökykyisten tilanteiden ja työllistämisen asiantuntijoita.

  • Järjestöjen tarjoamaa tukea, palveluja ja asiantuntijuutta eri väestöryhmistä ei vielä täysin tunneta kunnissa ja TE-hallinnossa. Tietoa järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävistä toiminnoista tulisi koota systemaattisesti. Se auttaisi linkittämään järjestöjen hyte-toiminnot osaksi palvelupolkuja ja tunnistamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden ja järjestöjen tuottaman matalan kynnyksen auttamistyön yhdyspinnat. Järjestöjen pitkäaikainen kokemus eri väestöryhmistä saadaan hyödyntämään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista, kun järjestöt otetaan mukaan alueelliseen ja valtakunnalliseen uudistustyöhön ja rakenteisiin.
  • Työllistämistoimissa on kehitettävä poikkihallinnollista ja verkostomaista työotetta, jotta järjestöjen tietotaitoa voidaan hyödyntää.
  • Kunnat ovat perinteisesti tukeneet kansalaistoimintaa avustuksin sekä tarjoamalla järjestöille edullisia tiloja. Kuntien ja suunniteltujen maakuntien on pidettävä huolta, että järjestöt pystyvät tarjoamaan ihmisille monimuotoista apua ja toimintaa myös jatkossa. Moni järjestö edustaa heikommassa asemassa olevia väestöryhmiä, jotka muuten uhkaavat jäädä yhteiskunnassa näkymättömiin.

Tämä artikkeli on julkaisusta Sosiaalibarometri 2019.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, lokakuu 2019