Sosiaalibarometri 2019 suositus 4/5:

Toimeentulotuen kehittämistä jatkettava asiakkaan sujuvan palvelun takaamiseksi


Tämä artikkeli on julkaisusta Sosiaalibarometri 2019.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, lokakuu 2019


Kelan toimeentulotuen etuuskäsittelyn ja kuntien sosiaalityön yhteensovittaminen on ollut ennakoitua työläämpää ja siksi siinä on oltava kärsivällinen.

  • Hyviä käytäntöjä on kehitetty asiakasryhmä- ja aluekohtaisesti. Toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä on levitettävä valtakunnallisesti, jotta ihmiset olisivat yhdenvertaisessa asemassa joka puolella maata.
  • Kelan ja kuntien sosiaalityön välille tarvitaan nopea, kaksisuuntainen yhteydenpitokanava ja tiedonvaihtoa asiakkaan saamasta tuesta myös sen jälkeen, kun hänet on ohjattu sosiaalityön piiriin. Kelan ja kuntien yhteistä työtä edistävät ammattilaisten asiallinen käytös keskinäisessä asioinnissa sekä yhteiset koulutustilaisuudet toimeentulotukea Kelassa ja kunnissa käsitteleville.
  • Kokonaisvastuu asiakkaan palvelusta on määriteltävä selkeästi sosiaalityöhön silloin, kun ihminen tarvitsee perustoimeentulotuen lisäksi palveluja tai täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.
  • Perustoimeentulotuen hakemuslomake pitää yksinkertaistaa niin, että siinä on asiakkaalle selkeä rasti ruutuun -tyyppinen kohta, jolla voi pyytää hakemuksen siirtoa, mikäli ehdot täydentävälle tai ehkäisevälle toimeentulotuelle näyttävät täyttyvän. Kelan tulisi tarjota oma-aloitteisesti muita tukia tai ohjata hakemaan täydentävää tukea – apua tarjottaisiin aktiivisesti, jolloin asiakkaan ei tarvitse sitä aina erikseen anoa.

[button class=”c-red-link” text=”Seuraava suositus 5/5: Ihmisten hyvinvointia ja työllisyyttä tuettava järjestöjen osaamisella ja toiminnalla” url=”https://www.soste.fi/sosiaalibarometri/sosiaalibarometri-2019/sosiaalibarometri-2019-suositus-ihmisten-hyvinvointia-ja-tyollisyytta-tuettava-jarjestojen-osaamisella-ja-toiminnalla/” ]


Tämä artikkeli on julkaisusta Sosiaalibarometri 2019.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, lokakuu 2019