Miltä osin koronaviruksen aiheuttamat muutokset järjestökentällä ovat pysyviä ja miltä osin odotamme palattavan entiseen? Miten järjestöt olivat varautuneita poikkeusoloihin ja miten asiaan kannattaa jatkossa paneutua? Koronan jälkeen -artikkelisarja tarjoaa ajatuksia järjestöille oman toiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen. Lisäksi kirjoituksissa pohditaan, mitä on syytä huomioida myös lähitulevaisuuden päätöksenteossa.

SOSTEn koronavirus-sivustot

SOSTE kokoaa laajasti koronavirusepidemiaan liittyviä kokonaisuuksia liittyen ihmisten arkeen, järjestöjen palveluihin ja toimintaan sekä koronan jälkeiseen aikaan. Epidemia on aiheuttanut muutoksia myös SOSTEn toiminnassa.

Artikkelit

Artikkelisarja käsittelee mm. digitalisaatiota, hyvinvointitaloutta, osaamis- ja työllisyyskysymyksiä, järjestöjen rahoitusta, ilmastomuutokseen ja tulevaisuuteen varautumista järjestötoiminnassa, sekä analyysia siitä, miten jatkossakin rakennamme yhdessä hyvää elämän edellytyksiä kaikille.

Tarvitsemme vahvoja panostuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, kuntoutukseen ja toimiviin peruspalveluihin, koulutukseen ja tutkimukseen.

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas

Lisätietoja