Skip to content

Artikkelisarja

Koronan jälkeen

Miltä osin koronaviruksen aiheuttamat muutokset järjestökentällä ovat pysyviä ja miltä osin odotamme palattavan entiseen? Miten järjestöt olivat varautuneita poikkeusoloihin ja miten asiaan kannattaa jatkossa paneutua? Koronan jälkeen -artikkelisarja tarjoaa ajatuksia järjestöille oman toiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen. Lisäksi kirjoituksissa pohditaan, mitä on syytä huomioida myös lähitulevaisuuden päätöksenteossa.

SOSTEn koronavirus-sivustot

SOSTE kokoaa laajasti koronavirusepidemiaan liittyviä kokonaisuuksia liittyen ihmisten arkeen, järjestöjen palveluihin ja toimintaan sekä koronan jälkeiseen aikaan. Epidemia on aiheuttanut muutoksia myös SOSTEn toiminnassa.

Artikkelit

Artikkelisarja käsittelee mm. digitalisaatiota, hyvinvointitaloutta, osaamis- ja työllisyyskysymyksiä, järjestöjen rahoitusta, ilmastomuutokseen ja tulevaisuuteen varautumista järjestötoiminnassa, sekä analyysia siitä, miten jatkossakin rakennamme yhdessä hyvää elämän edellytyksiä kaikille.

 

2.6.
Vertti Kiukas
Koronan jälkeen: Paluu normaaliin vai uusi normaali? – Vastaus löytyy ihmisten arjen asiantuntijoilta

5.6.
Kirsi Marttinen
Miksi järjestöjen kannattaa tehdä tulevaisuusennakointia?

10.6.
Emily Strohm
Järjestöissä on aika päivittää toimintasuunnitelmat – paluu vanhaan vai kohti uutta?

12.6.
Ari Inkinen
Järjestörahoitus on uudistunut – terveisiä tulevaisuudesta

16.6.
Kari Lankinen
Digiloikka pysyväksi

18.6.
Jussi Ahokas
Kohti hyvinvointitaloutta sosiaali- ja terveysjärjestöjen johdolla

24.6.
Aleksi Kalenius
Tulevaisuus tulee tekemällä

26.6.
Ansku Holstila
Ilmastokriisi ei katoa: sosiaali- ja terveysalan rooli reilussa ja kestävässä jälleenrakennuksessa

30.6.
Anna Järvinen
Riittävän toimeentulon turvaaminen kaikille on hyvinvointi-investointi tulevaisuuteen

13.8.
Anne Perälahti
Tieto, ennakointi, yhteistyö – työkaluja hyvinvointivaurioiden korjaamiseen

julkaistaan myöhemmin
Patrik Metsätähti
Huomioita yhdistyslain soveltamisesta ja yhdistysten sääntökäytännöistä koronakeväänä 2020

Tarvitsemme vahvoja panostuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, kuntoutukseen ja toimiviin peruspalveluihin, koulutukseen ja tutkimukseen.

– SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas