Lapsiperheitä, osatyökykyisiä ihmisiä, pitkään työtä vailla olleita, vammaisia ihmisiä, vanhoja ihmisiä. Muun muassa näitä ihmisryhmiä sosiaali- ja terveysjärjestöt edustavat ja monia niistä koskettavat toimeentulo-ongelmat, pienituloisuus ja köyhyys.  

Noin kymmenes väestöstä on viime vuosina ollut pienituloisia. Tämä tarkoittaa noin 700 000 ihmistä. Kotitalous on pienituloinen, jos sen nettotulot ovat alle 60 prosenttia väestön keskimääräisestä tulotasosta. 

Lähes 200 000 ihmistä kokee vuosittain toimeentulovaikeuksia – rahojen riittämisessä on vaikeuksia tai suuria vaikeuksia. Tulottomia kotitalouksia on ollut noin 35 000. Niillä ei ole muita tuloja kuin perustoimeentulotuki ja mahdollisesti asumistuki, lapsilisä sekä elatusapu tai -tuki. Viikoittain noin 20 000 ihmistä turvautuu järjestöjen ja kirkon ruoka-apuun. 

Köyhyyttä lisäävät liian pienet perusturvaetuudet

Pienituloisten toimeentuloon vaikuttaa myös elämisen kalleus, etenkin asumisen, ruoan, lääkkeiden ja terveyspalveluiden hinta. 

Suomen köyhyyden vastainen verkosto kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjä, joiden jäsenistöä köyhyys koskettaa. SOSTE on verkoston jäsen ja koordinoi sen toimintaa. 

SOSTEn erityiasiantuntija Erja Saarinen toimii Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Finin sihteerinä.

Sosiaaliturvauudistus

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Käynnissä olevassa sosiaaliturvauudistuksessa tavoitellaan ihmisten näkökulmasta nykyistä toimivampaa ja selkeämpää järjestelmää. Uudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea, jonka toimintakausi on 2020–2027. SOSTE on mukana komitean työssä.  

Sairastaminen on suhteettoman kallista pienituloisille ja paljon sairastaville

Asiakasmaksuja maksetaan paljon toimeentulotuella ja yhä useampi joutuu ulosottoon asiakasmaksujen vuoksi. Sairastamisen kalleus syventää sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä ongelmia, joiden korjaaminen on yhteiskunnalle kalliimpaa kuin niiden ennaltaehkäisy. Näiden ongelmien hintalappu näkyy kohonneina palvelumenoina useiden vuosien päästä.

Näytä enemmän >

Etsitkö jotain muuta?

Valitse aihetunniste alta, ja listaamme sisällöt joista olet kiinnostunut.

Eduskunta Hyvinvointialue Järjestöbarometri kuntoutus Köyhyys OnneksiOnJoku Sosiaalibarometri Sosiaaliturva SOSTEtalk! Sote-uudistus Toimeentulo