Yhdenvertaiset ja ihmislähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa on vakavia ongelmia, joita sote-rakenneuudistus ei ole ratkaissut. SOSTE korostaa, että hoitoon, hoivaan ja kuntoutukseen pääsyn ongelmiin täytyy löytyä pysyvät ratkaisut.

Järjestöjen sote-muutostuki

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että järjestöt varmistavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa.

Järjestöjen sote-muutostuen kansallisesta koordinaatiosta vastaa SOSTE. Hyvinvointialueilla muutostukityötä tekee seitsemän järjestöasiantuntijaa.

Järjestöt hyvinvointialueella

Järjestöillä on merkittävä tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä.

Kuntoutus

Kuntoutus tukee ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja arjessa pärjäämistä. Järjestöt toimivat kuntoutuksessa monessa roolissa: tuen ja neuvonnan tarjoajina, kuntoutuspalvelujen tuottajina sekä kuntoutuksen kehittäjinä ja tutkijoina.

Lääkehuolto

Lääkehuolto on osa terveydenhuoltoa. SOSTE näkee, että lääkehuollon kehittämisessä ohjaavina periaatteina tulee olla terveys, turvallisuus ja lääkkeen käyttäjän etu. On arvioitu, että vain noin puolet lääkehoidoista toteutuu suunnitellusti. Lääkehoito onnistuu vain, kun lääkkeen käyttäjä on sitoutunut siihen.

Ajankohtaista sosiaali- ja terveyspalveluista

Näytä enemmän >
Iso käsi pitelemässä pienempää kättä

SOSTEn järjestöverkostot sote-palveluja kehittämässä

SOSTE kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tietyistä tehtäväkokonaisuuksista vastaavia henkilöitä ja eri teemoista kiinnostuneita järjestötoimijoita. Verkostot tarjoavat aiheeseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja keskustelua sekä kanavan yhteistyölle ja vaikuttamiselle.

Etsitkö jotain muuta?

Valitse aihetunniste alta, ja listaamme sisällöt joista olet kiinnostunut.

arviointi Eduskunta EU Hyvinvointialue Järjestöbarometri OnneksiOnJoku Sosiaalibarometri SOSTEtalk! Sote-uudistus tuloksellisuus