Sosiaali- ja terveysalan järjestöt määrittelevät hyvinvointitalouden yhteiskunnan alueeksi, jossa toiminnan päämäärä on ihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja hyvän elämän edellytysten vahvistaminen sekä turvaaminen. Tässä sote-järjestöt ovat keskeisiä toimijoita ja siksi hyvinvointitalous on myös SOSTEn visio paremmasta yhteiskunnasta.

Hyvinvointitalous on taloutta ihmisten hyvinvoinnin ehdoilla

Hyvinvointi muodostuu osallisuudesta ja yksilöllisistä voimavaroista. Voimavaroja ovat esimerkiksi riittävä terveys, sosiaaliset suhteet, riittävä toimeentulo ja luottamus sekä itseensä että omaan yhteisöön. Osallisuus on ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa ja kehittää elinympäristöään sekä yhteisöään sen täysivaltaisena jäsenenä.

Uusi julkaisu tuo hyvinvointitalouden leikkauslistojen vaihtoehdoksi!

Uusi julkaisu Vaihtoehto leikkauslistoille – hyvinvointitalous seuraavan hallitusohjelman keskiöön! tuo konkreettisen polun hyvinvointitalouteen siirtymiseksi. ”On ratkaisevan tärkeää julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden sekä ekologisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta, että hyvinvointitalous tulee osaksi tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja prosesseja.”, toteaa SOSTEn pääekonomisti Anni Marttinen.

Tietopaketit hyvinvointitaloudesta

Ajankohtaista hyvinvointitaloudesta

Näytä enemmän >

Kuinka otan käyttöön hyvinvointitalous-käsitteen omassa työssäni?

Käsitteen hyödyntäminen ja käyttöönotto edellyttävät sitä, että ensiksi tunnistetaan, miten omassa työssä pyritään edistämään hyvinvointia ja minkälaisia hyvinvointitavoitteita työssä on asetettu.

”Hyvinvointitalous varmistaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden Suomelle ja Euroopalle.”

SOSTEn pääekonomisti Anni Marttinen

Ota yhteyttä