Julkaisun suositukset lyhenneltynä

1. Tarvelähtöisiä palveluita tulee olla tarjolla nykyistä kattavammin.

2. Palveluiden tarjoajien toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa.

3. Työllistämisen esteitä pitää alkaa purkaa johdonmukaisesti.

4. Tarvelähtöisiä palveluita tuottavien toimijoiden keskinäistä työnjakoa ja roolitusta tulee selkeyttää.

5. Palveluita tulee tarkastella yksilön tarpeista lähtien kokonaisuutena.

6. Palveluiden kehittäminen tulee tehdä entistä läheisemmässä yhteistyössä välityömarkkinoiden eri toimijoiden kanssa.

7. Perusturvaa on kehitettävä siten, että se vastaa paremmin ihmisten muuttuviin tilanteisiin.

8. Myös sopivan työn luominen ja työelämän rakenteiden muuttaminen yhdenvertaisemmiksi tulee ottaa laajemmin yhteiskunnalliseksi päämääräksi.

9. Palvelujen vaikuttavuuden mittaamista ja arviointia on kehitettävä.

Julkaisun alkusanat

Välityömarkkinoista on puhuttu Suomessa pian kaksi vuosikymmentä. Tästä huolimatta harvalla on mielessään selkeää kuvaa sitä, mitä välityömarkkinat oikeastaan ovat, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas julkaisun alkusanoissa.

Lataa julkaisu pdf-tiedostona (100 sivua, 1 Mt) tai lue verkkojulkaisuna alta.

Lue verkkojulkaisuna

Alkusanat

Johdanto

Välityömarkkinat

Välityömarkkinoilla olevien ihmisten tarpeet

Voimavaroihin liittyvät tarpeet

Osaamiseen liittyvät tarpeet

Työmarkkinoilla toimimiseen liittyvät tarpeet

Yhteenveto: moninaiset tarpeet välityömarkkinoilla

Välityömarkkinoiden tarvelähtöiset palvelut

Kynnyksettömät palvelut

Intensiiviset palvelut

Täsmäpalvelut

Työmarkkinapalvelut

Pitkäkestoinen tuki ja rinnalla kulkeminen

Johtopäätökset ja yhteenveto

Suositukset

Julkaisun tiedot

Julkaisu: Välityömarkkinat ja tarvelähtöiset työllisyyspalvelut

Toimituskunta: Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä

ISSN painettu: 2489-2483

ISSN verkko 2489-3137

ISBN painettu: 978-952-6628-45-5

ISBN verkko: 978-952-6628-46-2

©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, marraskuu 2019

Katso SOSTEn julkaisut.