Skip to content

Julkaisu

Välityömarkkinat ja tarvelähtöiset työllisyyspalvelut

Katso julkistamisen live-tallenne, lue julkaisu-uutinen.


Kolmannen sektorin rooli välityömarkkinoilla on ollut aina suuri. Järjestöt, säätiöt, työpajat, sosiaaliset yritykset ja erilaiset hankkeet, jotka on perustettu edistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä, ovat keskeisiä välityömarkkinatoimijoita. Tässä julkaisussa kentän toimijat tekevät näkyväksi sen, mitä välityömarkkinat käytännössä ovat.

Julkaisun suositukset lyhenneltynä

1. Tarvelähtöisiä palveluita tulee olla tarjolla nykyistä kattavammin.

2. Palveluiden tarjoajien toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa.

3. Työllistämisen esteitä pitää alkaa purkaa johdonmukaisesti.

4. Tarvelähtöisiä palveluita tuottavien toimijoiden keskinäistä työnjakoa ja roolitusta tulee selkeyttää.

5. Palveluita tulee tarkastella yksilön tarpeista lähtien kokonaisuutena.

6. Palveluiden kehittäminen tulee tehdä entistä läheisemmässä yhteistyössä välityömarkkinoiden eri toimijoiden kanssa.

7. Perusturvaa on kehitettävä siten, että se vastaa paremmin ihmisten muuttuviin tilanteisiin.

8. Myös sopivan työn luominen ja työelämän rakenteiden muuttaminen yhdenvertaisemmiksi tulee ottaa laajemmin yhteiskunnalliseksi päämääräksi.

9. Palvelujen vaikuttavuuden mittaamista ja arviointia on kehitettävä.

Katso suositukset kokonaisuudessaan

Vertti KiukasJulkaisun alkusanat

Välityömarkkinoista on puhuttu Suomessa pian kaksi vuosikymmentä. Tästä huolimatta harvalla on mielessään selkeää kuvaa sitä, mitä välityömarkkinat oikeastaan ovat, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas julkaisun alkusanoissa.

Lue julkaisun alkusanat


Julkaisun tiedot

Julkaisu: Välityömarkkinat ja tarvelähtöiset työllisyyspalvelut

Toimituskunta: Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä

ISSN painettu: 2489-2483

ISSN verkko 2489-3137

ISBN painettu: 978-952-6628-45-5

ISBN verkko: 978-952-6628-46-2

©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, marraskuu 2019

Katso SOSTEn julkaisut.