Verkkojulkaisu SOSTEn rahapelipoliittinen ohjelma
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, syyskuu 2019

Rahapelien valvonnasta vastaa poliisihallituksen arpajaishallinto. Veikkaus Oy korvaa valtiolle rahapelitoiminnan valvonnasta aiheutuvat kustannukset. Arpajaishallinnon tehtäviin kuuluvat lisäksi rahapelitoimintaa koskeva neuvonta, ohjeistus, tiedottaminen ja kouluttaminen sekä rahapelitoiminnan valvonnan ja ohjauksen lisäksi muidenkin arpajaisten ja rahankeräysten valtakunnallinen valvonta, ohjaus ja tilastointi. Poliisihallitus voi kieltää uhkasakon voimalla laittoman rahapelin toimeenpanon tai markkinoinnin.

Arpajaishallinto valvoo arpajaisten lainmukaisuutta, sekä suorittaa teknistä valvontaa. Yksi tietoteknisen valvonnan tavoitteista on pyrkiä takaamaan oikeusturvan toteutuminen sekä estämään mahdollisia väärinkäytöksiä ja rikoksia. Useat ulkomaiset peliyhtiöt tarjoavat pelejä ja mainostavat suomeksi, eli tarjonta kohdistuu Suomeen, vaikka heillä ei ole lupaa tarjota pelejä Suomessa. Poliisihallituksella on ollut vain vähän edellytyksiä puuttua ulkomaisten peliyhtiöiden toimintaan. Tietoverkoissa ulkomaisilta palvelimilta tapahtuvaan toimintaan ei voi puuttua tehokkaasti muualta kuin palvelimen sijaintimaasta muutoin kuin estämällä liikenne. Poliisihallituksen kirjelmöinti palvelimien sijaintimaihin, useimmiten Maltalle, ei ole johtanut merkittäviin tuloksiin.

[button class=”c-red-link” text=”Seuraava artikkeli: Rahapelien ja rahapelaamisen mainonta ja markkinointi” url=”https://www.soste.fi/rahapeli/rahapelien-ja-rahapelaamisen-mainonta-ja-markkinointi/” ]


Tämä artikkeli on SOSTEn rahapelipoliittisesta ohjelmasta.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, syyskuu 2019