Verkkojulkaisu SOSTEn rahapelipoliittinen ohjelma
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, syyskuu 2019

Jokaiselle automaatille on asetettu tuottotavoite, ja jos se ylittyy, Veikkaus voi harkita luopumista useamman pelikoneen sijoittelusta samalle sijainnille. Automaattien vähentäminen tiloista, jossa niitä nyt on lukuisia, voisi olla nopea keino vähentää pelien saatavuutta. Rahapeliautomaatin tiloihinsa ottava kauppias tai ravintolanpitäjä saa korvaukseksi 17 prosenttia koneen tuotosta arpajaisveron jälkeen, joten yksittäisen koneen tuottama rahavirta voi olla myös merkittävä kaupan tai kioskin kokonaistuotosta.

Yhteiskunnallisia päätöksiä valmisteltaessa on tärkeätä ottaa huomioon oheisvaikutukset ja ennakoida niitä kokonaishyvinvoinnin näkökulmasta. Etenkin haja-asutusalueella raha-automaattien tuoma tulovirta voi olla elinehto kaupan tai kioskin kannattavuudelle. Automaattien poistuminen voi siten tarkoittaa myös palvelujen laajempaa poistumista taajamista ja pieniltä paikkakunnilta, jossa muun muassa postipalvelut tai mahdollisuus nostaa käteistä rahaa saattaa olla kaupan tai kioskin yhteydessä. Rahapeliautomaattien siirtäminen vain Veikkauksen pelisaleihin tarkoittaisi sitä, että rahapeliautomaatit poistuisivat kokonaan noin 250 paikkakunnalta. Osa pelaamisesta kanavoituisi tällöin muualle, kuten verkkoon, oletettavasti sekä laillisiin että laittomiin kanaviin.

Pakollinen tunnistautuminen mahdollistaa rahapeliautomaatteihin samojen pelin hallinnan välineiden käyttöönoton kuin Veikkauksen nettipeleissä jo on. Tunnistautuminen estää erittäin tehokkaasti alaikäisten pelaamisen. Lisäksi pelaaminen tunnistautuneena antaa tietoa pelaamisesta kokonaisuutena ja antaa mahdollisuuden asettaa kaikelle pelaamiselle rajan. Tämä on tärkeää erityisesti paljon ja haitallisesti pelaaville, joista monelle nimenomaan automaattipelaaminen on liiallista.

Sijoittelupäätöksissä voidaan pelkän liiketaloudellisen harkinnan ohella ottaa huomioon myös harmaan talouden torjunta sekä sosiaalipoliittiset perusteet. Esimerkiksi Manchesterissä on tehty riskianalyysia karttapalvelun avulla. Sen avulla on arvioitu, mihin automaatteja ei kannata sijoittaa, kuten koulujen, rahapeli- ja päihdeklinikoiden läheisyyteen. Vastaavaa riskianalyysia on tehtävä myös Suomessa ja otettava eettiset näkökulmat huomioon automaattien määrässä ja sijoittelussa.


Tämä artikkeli on SOSTEn rahapelipoliittisesta ohjelmasta.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, syyskuu 2019