Verkkojulkaisu SOSTEn rahapelipoliittinen ohjelma
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, syyskuu 2019

Valtion omistamalla Veikkaus Oy:llä on Suomessa yksinoikeus tarjota rahapelejä. Yksinoikeuden juridisena perusteena on rahapelihaittojen tehokas ehkäisy, harmaan talouden ja rikollisen toiminnan estäminen sekä parempi kuluttajansuoja. Ahvenanmaalla rahapelitoimintaa toteuttaa Paf. Euroopan unioni sallii yksinoikeusjärjestelmän ja sen myötä kilpailun rajoittamisen tietyillä edellytyksillä. Monopoliyrityksellä tulee olla johdonmukaiset pyrkimykset haittojen rajoittamiseen, minkä toteutumista Euroopan komissio valvoo.

Rahapelijärjestelmä on Suomessa alusta asti perustunut tarpeelle luoda edellytyksiä kansalaisyhteiskunnan yleishyödylliselle toiminnalle. Järjestöjen alun perin perustamat Raha-automaattiyhdistys (RAY), Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät vuonna 2017 yhdeksi valtionyhtiöksi, joka sai nimekseen Veikkaus Oy. Fuusiolla haluttiin turvata suomalainen yksinoikeusjärjestelmä, koska sen nähtiin tarjoavan parhaat keinot estää rahapeleihin liittyvät väärinkäytökset ja vähentää pelaamiseen liittyviä ongelmia. Tämä näkökulma on edelleen validi. Fuusiolla haluttiin myös lisätä toiminnan tehokkuutta ja säilyttää monopoliyhtiön kilpailukyky.

Raha-automaattiyhdistyksen perustivat sosiaali- ja terveysjärjestöt vuonna 1938, noin vuosikymmen sen jälkeen, kun useampi järjestö oli aloittanut raha-automaattitoiminnan toimintansa rahoittamiseksi. Vuonna 1933 järjestöt saivat yksinoikeuden raha-automaatteihin. Myöhemmin pelitoiminta määriteltiin Raha-automaattiyhdistyksen yksinoikeudeksi. Tuotoilla tuli hankkia varoja kansanterveyden edistämiseen. Raha-automaattiasetuksen uudistus teki Raha-automaattiyhdistyksestä julkisoikeudellisen yhdistyksen 1962.

Urheilujärjestöt perustivat 1940 Oy Tippaustoimisto Ab:n, jonka nimi muuttui myöhemmin Veikkaustoimistoksi ja 70-luvulla muotoon Oy Veikkaus Ab. Aluksi tuotot käytettiin vain urheilu- ja liikuntakasvatustyöhön, mutta edunsaajien joukko laajeni 1950-luvulla, kun nuorisokasvatus, tiede ja taide alkoivat saada veikkausvoittovaroja. Yhtiön osakkeet myytiin Suomen valtiolle 1975.

Hevospelien pelaaminen alkoi Suomessa jo 1928. Vuonna 1919 perustettu raviurheilun keskusjärjestö Suomen Ravirengas ja Suomen Hevosalan keskusliitto yhdistyivät 1973, jolloin syntyi valtakunnallinen hevosalan- ja kasvatuksen keskusjärjestö Hippos ry, joka järjesti totopelejä yksinoikeudella. Vuonna 2001 Hippos yhtiöitti totopelitoiminnan, jolloin syntyi Fintoto Oy.

Uusi arpajaislaki astui voimaan 1.1.2017, jolloin uusi Veikkaus Oy aloitti toimintansa. Rahapeliyhtiöt, valtio sekä tuottojen saajien edustajat sopivat yhdistymisen periaatteista ja tuotonjaosta niin sanotussa yhteisymmärryspöytäkirjassa, joka allekirjoitettiin 2015. Arpajaislain 17. pykälässä määritellään, että tuotto jaetaan seuraavalla tavalla edelleen jaettavaksi ministeriökohtaisille edunsaajille:

  • 53 prosenttia opetus- ja kulttuuriministeriölle urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen,
  • 43 prosenttia sosiaali- ja terveysministeriölle terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen,
  • 4 prosenttia maa- ja metsätalousministeriölle hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen.

Veikkaus tilittää tuotot ministeriöille yhdessä sovitun jakosuhteen mukaisesti ja ministeriöt puolestaan päättävät avustusten jaosta. Fuusion yhteydessä Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminta siirtyi sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettuun Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA). Veikkaus maksaa tuotostaan arpajaisveroa 12 prosenttia. Arpajaisveron tasoa on viime vuosien aikana korotettu merkittävästi; vuoden 2001 alussa arpajaisveroaste oli vain 5%, v. 2007: 9,5 %, vuonna 2011: 10% ja vuodesta 2012 lähtien se on ollut 12%. Vuonna 2018 arpajaisveron tuotto oli yhteensä 226 miljoonaa.


Tämä artikkeli on SOSTEn rahapelipoliittisesta ohjelmasta.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, syyskuu 2019