Verkkojulkaisu SOSTEn rahapelipoliittinen ohjelma
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, syyskuu 2019

Valtionyhtiö Veikkauksen toiminnan vastuullisuus on kyseenalaistettu viime aikojen julkisessa keskustelussa. Siinä on ollut esillä muun muassa Veikkauksen mainonta ja johdon palkitsemiskäytännöt.

Veikkauksella ja Poliisihallituksella on ollut näkemyseroja siitä, mikä on arpajaislain mukaista markkinointia. Poliisihallitus on joutunut huomauttamaan Veikkausta muun muassa pelien ristiinmyynnistä, alaikäisiin kohdistuvasta markkinoinnista, haitallisten pelien markkinoinnista sekä mainoksista, joissa luodaan myönteistä kuvaa pelaamisesta. Vuoden 2019 aikana Veikkaus on joutunut vetämään mainoksiaan pois niistä syntyneiden julkisten kohujen jälkeen. Veikkauksen ja Poliisihallituksen näkemyserot kertovat tarpeesta selkiyttää arpajaislain tulkintaa. Lisäksi on selvää, että valtion tulee omistajana edellyttää yhtiöltä vastuullisempaa markkinointia.

THL on tuonut esille huolen pelihaitoista sekä epäilyn Veikkauksen edellytyksistä ja riittävästä panostuksesta niiden ehkäisyyn. THL:n ja Veikkauksen välinen vuorovaikutus on ollut jännittynyttä eikä yhteisymmärrystä esimerkiksi tietopohjasta ole aina pystytty muodostamaan. Molemmat tekevät esimerkiksi rahapelaamisen väestötutkimuksia, joiden tulokset poikkeavat toisistaan. Eroavaisuudet tuloksissa voivat johtua muun muassa eroista otantamenetelmissä, tutkimuskysymyksissä tai aineiston edustavuudessa. On helpompi edetä konkreettisiin toimenpiteisiin pelihaittojen ehkäisyssä, jos pelaamiseen ja pelihaittoihin liittyvistä tilastoista ja tiedoista ja niiden tulkinnasta on yksimielisyys. Pelihaittojen ehkäisyn pitäisi olla kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite.

Julkisen keskustelun perusteella moni kokee mainonnan ylipäätään olevan ristiriidassa yksinoikeusjärjestelmän tavoitteen, eli haittojen tehokkaamman ehkäisyn kanssa. Mainoksista syntyneet kohut osoittavat, että Veikkauksen mainontaa, sen eettisyyttä ja lainmukaisuutta ei seuraa ainoastaan Poliisihallitus virkansa puolesta, vaan myös muut tahot. Kohun ylläpitäminen ja monopolin kritisoiminen peliongelmien varjolla palvelee niitä tahoja, jotka haluavat murtaa monopolin – merkitsisihän lisenssijärjestelmään siirtyminen esimerkiksi mainostulojen valtavaa kasvua, kuten Ruotsissa on nähty, sekä yksityisten sijoittajien pääsyä jakamaan osuutta pelien tuotoista.

Tämä artikkeli on SOSTEn rahapelipoliittisesta ohjelmasta.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, syyskuu 2019