Verkkojulkaisu SOSTEn rahapelipoliittinen ohjelma
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, syyskuu 2019

Rahapelien toimeenpanon aiheuttamia haittoja ja haittariskejä seuraa ja arvioi sosiaali- ja terveysministeriön arviointiryhmä. Lisäksi se valmistelee lausuntoja, tarkastelee Veikkauksen pelitoimintaa ja sen kehittämistä ja osallistuu viranomaisprosesseihin, joilla pelitoimintaa ohjataan. Ryhmässä ovat mukana Helsingin ja Tampereen yliopistot, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Peliklinikka/Socca.

Kokonaisvastuu rahapeliongelmien seurannasta ja tutkimuksesta, sekä hoidon kehittämisestä on sosiaali- ja terveysministeriöllä, joka toteuttaa tehtäväänsä yhdessä THL:n kanssa. Veikkaus korvaa valtiolle seurannasta, tutkimuksesta ja kehittämisestä aiheutuvat kustannukset. Veikkaus rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaa pelihaittatutkimusta ja hoidon kehittämistä vuosittain noin kahdella miljoonalla eurolla. THL:n tehtävänä on tutkia rahapelihaittojen yleisyyttä eri alueilla ja eri väestöryhmissä. Peliriippuvuuteen liittyvää tutkimusta tehdään myös yliopistoissa ja järjestöissä.

Suomalaisten rahapelaamista tutkitaan erittäin paljon:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on kansallinen vastuu rahapelaamisen tilanneseurannasta ja tutkimuksesta. Se tekee neljän vuoden välein väestötason tutkimuksen suomalaisten rahapelaamisesta. Lisäksi THL rahoittaa yhteistyösopimuksen kautta Helsingin yliopiston yhteydessä toimivaa tutkimuskeskusta, University of Helsinki Centre for Research on Addiction, Control and Governance, CEACG, joka tarkastelee elämäntapaongelmia, kuten rahapeleihin, päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyviä ongelmia sekä niitä koskevaa järjestelmää ja toimintapolitiikkaa laajasta yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta.

Vuonna 2008 tuolloiset rahapeliyhtiöt RAY, Veikkaus ja Fintoto perustivat Pelitoiminnan tutkimussäätiön, joka keskittyy erityisesti rahapeleihin liittyvien kirjastopalveluiden kehittämiseen sekä pelitutkijoiden verkostoitumisen tukemiseen, sekä myöntää kohdennettuja apurahoja keskeisiin rahapelitutkimuksen konferensseihin.

Alkoholitutkimussäätiö edistää ja tukee rahapeliriippuvuuteen liittyvää tutkimusta.

Veikkaus on vuodesta 2017 teettänyt puolivuosittain oman kyselytutkimuksensa rahapelaamisesta. Tämän lisäksi muun muassa pelihaittatyötä tekevät järjestöt ovat tehneet kyselytutkimuksia, joiden vastaajina on ollut palvelujen piirissä olevat, peliongelmiin apua hakeneet henkilöt. Linkkejä tutkimuksiin ja julkaisuihin löytyy lähdeluettelosta.

Tämä artikkeli on SOSTEn rahapelipoliittisesta ohjelmasta.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, syyskuu 2019