Verkkojulkaisu SOSTEn rahapelipoliittinen ohjelma
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, syyskuu 2019

Blokeeraus: Pääsyn esto lainvastaisesti tai ilman lupaa toimiville rahapelejä tarjoaville verkkosivustoille.

Monilupajärjestelmä, lisenssijärjestelmä on järjestelmä, jossa rahapelien järjestämiseen haetaan lupa, eli lisenssi. Lisenssejä voidaan myöntää kaikille niille tahoille, jotka täyttävät lisenssiin vaadittavat kriteerit. Lisensseistä ja sen hakemisesta voidaan periä erillinen lisenssimaksu.

Ongelmapelaaminen on sellaista pelaamista, joka vaikuttaa kielteisesti pelaajan ajatuksiin, mielialaan, toimintaan, talouteen ja terveyteen. Ongelmallisesti pelaava saattaa esimerkiksi käyttää tuloistaan pelaamiseen enemmän kuin olisi varaa, laiminlyödä sosiaalisia suhteitaan pelaamisen vuoksi, lainata rahaa pystyäkseen jatkamaan pelaamista tai karsia muista menoistaan pelaamisen vuoksi.

Pelihaitat ovat pelaamisesta yksilölle tai yhteiskunnalle aiheutuvia tai siihen liittyviä haittoja. Yksilölle aiheutuvat haitat voivat olla esimerkiksi, sosiaalisia, terveydellisiä tai taloudellisia haittoja. Yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja ovat esimerkiksi rahapelirikollisuus (esimerkiksi ottelutulosten manipulointi), rahanpesu ja järjestäytynyt rikollisuus.

Pelikate tarkoittaa pelaamisesta peliyhtiölle syntyneitä tuottoja, joista on vähennetty pelaajille maksetut voitot. Toisin sanoen kaikkien pelaajien peliyhtiölle yhteensä häviämä rahasumma.

Pelinesto on toiminto, joka pelaaja voi asettaa itselleen pelijärjestelmässä oman pelaamisensa rajoittamiseksi. Esimerkiksi Veikkauksen nettipeleissä oman pelaamisensa voi estää määräaikaisesti tai pysyvästi. Pelinesto voi olla peli- tai peliryhmäkohtainen.

Peliriippuvuus on toiminnallinen riippuvuus, jossa riippuvuus kehittyy välitöntä tyydytystä tuottaviin toimintoihin eli pelaamiseen. Toiminnalliset riippuvuudet palvelevat muiden riippuvuuksien tavoin monenlaisia tarpeita: esimerkiksi tarvetta turvallisuudentunteeseen, seikkailuun, jännitykseen tai sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Riskipelaaja on rahapelaaja, joka pelaa usein ja käyttää pelaamiseen omiin mahdollisuuksiinsa nähden runsaasti aikaa tai rahaa tai molempia. Riskipelaaja pelaa yleensä useita erilaisia rahapelejä ja hänelle aiheutuu pelaamisesta mahdollisesti haittoja omaan talouteen, terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin, työhön tai opiskeluun. Riskipelaaminen saattaa johtaa peliongelmaan.

Toimiluvaton, laiton pelitarjonta: Julkisessa keskustelussa puhutaan välillä laittomista toimijoista, Veikkaus käyttää termiä “toimiluvaton toimija”, ja sisäministeriö käyttää termiä “arpajaislain vastainen rahapelitoiminta”. Käytännössä puhutaan samasta ilmiöstä, jossa Suomesta on mahdollisuus pelata verkossa myös ulkomaisten peliyhtiöiden pelejä, vaikka niillä ei ole lupaa toimeenpanna rahapelejä Suomessa.


Tämä artikkeli on SOSTEn rahapelipoliittisesta ohjelmasta.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, syyskuu 2019