Verkkojulkaisu SOSTEn rahapelipoliittinen ohjelma
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, syyskuu 2019

Vaikka Suomessa on yksinoikeusjärjestelmä, käytännössä Suomesta on mahdollisuus pelata verkossa myös ulkomaisten peliyhtiöiden pelejä. Muilla kuin Veikkauksella ei ole lupaa toimeenpanna rahapelejä Suomessa, joten kaikki muu rahapelitoiminta on Suomessa lainvastaista ja rapauttaa yksinoikeusjärjestelmää. Julkisessa keskustelussa puhutaan välillä laittomista toimijoista, Veikkaus käyttää termiä “toimiluvaton toimija”, ja sisäministeriö käyttää termiä “arpajaislain vastainen rahapelitoiminta”. Käytännössä puhutaan samasta ilmiöstä.

Vuonna 2016 arvio ulkomaille pelatusta rahasummasta, mukaan lukien Ahvenanmaalla toimivan Pafin pelit, oli 170 miljoonaa euroa, mikä on 8,7 prosenttia pelikatteesta. Tällä hetkellä ulkomaille pelatun rahasumman arvellaan olevan jo n. 300 miljoonaa euroa. Ulkomaille pelaaminen, sekä verkkopelaaminen ovat kasvussa. Digitaalisista kilpailluista markkinoista Veikkauksen markkinaosuus on vain n. 50%.

Suomessakin on keskusteltu, pitäisikö pelaajien pääsyä Manner-Suomen ulkopuolelle suuntautuvaan rahapelaamiseen estää teknisin keinoin. Tuorein tätä asiaa koskeva selvitys on sisäministeriön toukokuussa 2019 julkaisema rahapelilainsäädäntöä koskeva esiselvitys.

Useimmissa Euroopan maissa on käytössä ns. blokeeraus eli pääsyn esto lainvastaisesti tai ilman lupaa toimiville rahapelejä tarjoaville verkkosivustoille tai maksuliikenteen esto näille. Euroopan talousalueella verkkosivustojen esto on käytössä 18 maassa.

Estäminen voidaan toteuttaa joko IP-estolla – estetään pääsy tiettyyn IP-osoitteeseen – DNS-estolla – pelipalvelun nimeen perustuva IP-liikenteen esto –tai URL-estolla. Näiden estojen yksityiskohtia, vahvuuksia ja heikkouksia on avattu laajasti sisäministeriön (2019) esiselvityksessä. Myös maksuliikennettä toimiluvattomille/laittomille sivustoille voidaan estää.

Osa maista käyttää ainoastaan yhtä estoa, osa useampaa. Esimerkiksi Norjassa on käytössä vain maksuliikenteen esto, Tanskassa puolestaan estetään pääsy toimiluvattomille verkkosivuille. Lisenssijärjestelmässä toimivat maat käytännössä aina blokeeraavat luvattomat sivustot, koska muutoin lisenssit menettäisivät arvonsa.

Blokeeraus kohdistuu useimmiten sellaisiin verkkosivustoihin, joiden katsotaan olevan suunnattu juuri kyseiseen valtioon. Tämä määritellään joko sivustolla käytetyn kielen, valuutan, markkinoinnissa käytettyjen julkisuuden henkilöiden tai muiden valtioon liittyvien tunnusten tai brändien perusteella.
Rahapeliapplikaatioita ei ole kielletty yhdessäkään EU-maassa, mutta esimerkiksi Suomen Poliisihallitus pyysi Applen sovelluskauppaa poistamaan valikoimastaan suomenkielisen, Maltalle rekisteröityneen PML-rahapeliyhtiön applikaation. PML vei asian Suomessa oikeuteen ja hävisi kanteen.

Euroopan komission teettämän selvityksen Evaluation of Regulatory Tools for Enforcing Online Gambling Rules and Channelling Demand towards Controlled Offers mukaan jäsenvaltiot ovat tunnistaneet kolme blokeerauksen pääasiallista hyötyä tai etua:

  1. lainvastaisesta tai luvattomasta rahapelisivustosta informoivan sivun (landing page) varoitusfunktio Lainvastaiselle/toimiluvattoman toimijan pelisivustolle yrittävä henkilö saa nähtävilleen ns. landing page -informaation, missä kerrotaan, että kyse on toimiluvattomasta toimijasta, pelaamiseen saattaa liittyä riskejä, koska toimija ei ole valvonnan alaisuudessa. Tällöin pelaajalla on mahdollisuus harkita luvallisen toimijan valitsemista.
  2. mahdollisuus saada viranomaisille tietoa rahapeleihin liittyvästä verkkoliikenteestä
  3. ainakin osittainen luvattomilla tai lainvastaisilla rahapelisivustoilla pelaamisen estäminen
    Estoja on mahdollista kiertää, mutta osa pelaajista kokee eston kiertämisen hankalaksi tai ei halua ryhtyä siihen, mikä vähentää pelaamista näillä sivustoilla ainakin jossain määrin.

Sisäministeriön perusteellisen esiselvityksen perusteella blokeerauksen käyttöönotto arpajaislain vastaisen rahapelitoiminnan osalta olisi myös Suomessa mahdollista.

Jos blokeeraus vähentäisi Manner-Suomen ulkopuolelle suuntautuvaa pelaamista, se vähentäisi osaltaan myös kanavointitarvetta, kun pelaaminen oletetusti suuntautuisi enemmän Veikkauksen pelitarjontaan. Rahapelaamista koskevan väestötutkimuksen mukaan, manner-Suomen ulkopuolelle pelataan yleensä korkeamman haittariskin rahapelejä, kuten esimerkiksi kasino- ja raha-automaattipelejä. Tutkimusten mukaan ulkomaisten pelien kohdalla haitat ovat suurempia, koska pelit ovat koukuttavampia ja esimerkiksi panokset ja kertoimet suurempia. Sekä ulkomaille suuntautuvan pelaamisen väheneminen, että kanavointitarpeen pieneneminen, markkinoinnin vähentäminen voivat osaltaan olla vähentämässä pelaamisesta koituvia haittoja.


Tämä artikkeli on SOSTEn rahapelipoliittisesta ohjelmasta.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, syyskuu 2019