Skip to content

Vaikuta yhteiseen hyvään

SOSTEn vaikuttamiskärjet on päivitetty joulukuussa 2019. Ne peilautuvat uuteen hallitusohjelmaan ja niissä esitetään politiikkasuosituksia ja toimenpide-esityksiä sote-järjestöille keskeisistä kysymyksistä.