Sosiaalibarometri kuvaa hyvinvoinnin, julkisten palvelujen ja palvelujärjestelmän tilaa ja kehityssuuntia. Tämän vuoden tutkimuksen yhtenä teemana on perustoimeentulotuki, jonka haasteena on edelleen etenkin Kelan valtakunnallisen ja tiukasti normitetun etuuskäsittelyn ja kuntien sosiaalityön harkinnanvaraisen työotteen yhteensovittaminen.

Perustoimeentulon Kela-siirto tehtiin vuoden 2017 alussa. Kynnys hakea toimeentulotukea on ennakoidusti madaltunut ja kansalaiset ovat suhteellisen yhdenvertaisia perustoimeentulotuen saannissa, joskin sosiaalityöntekijöistä noin puolet kyseenalaistaa yhdenvertaisuuden.

Johtopäätös: Toimeentulotuki – kahden luukun viimesijainen turva

Infograafit tuloksista

Sosiaalibarometri 2019 sisältää useita havainnollistavia infograafeja. Jaa niitä sosiaalisessa mediassa ja hyödynnä esitysmateriaaleissasi.

Katso kaikki perustoimeentulotuen nykytila -teeman infograafit

”Tiedonkulun pitäisi olla kaksisuuntaista. Meillä pitäisi olla sama käsitys asiakkaan tilanteesta totun osalta.”

Kelan toimihenkilö

Haavoittuvassa asemassa olevat tarvitsevat toisen ihmisen tueksi sähköiseen asiointiin

Kela-siirto teki tuen hakemisesta suoraviivaista, toteaa Kalliolan Setlementin Naapurituottajat-hankkeen ohjaava koordinaattori Raisa Saraniemi.

Keskustele tunnisteella #sosiaalibaro.

Kysymykset ja kommentit

Ajankohtaista

Näytä enemmän >