Lääkehuolto on osa terveydenhuoltoa. SOSTE näkee, että lääkehuollon kehittämisessä ohjaavina periaatteina tulee olla terveys, turvallisuus ja lääkkeen käyttäjän etu. On arvioitu, että vain noin puolet lääkehoidoista toteutuu suunnitellusti. Lääkehoito onnistuu vain, kun lääkkeen käyttäjä on sitoutunut siihen. Lääkkeiden omavastuuosuudet ovat Suomessa korkeita, ja monella pitkäaikaissairauksia sairastavalla on taloudellisia vaikeuksia ostaa tarpeellisia lääkkeitä. Tämä heikentää osaltaan hoitoon sitoutumista. Lääkehuollon kehittämistä tulee tehdä niin, että potilasjärjestöt ja lääkkeen käyttäjät ovat siinä aktiivisesti mukana.

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi käynnissä olevaa lääkeasioiden uudistusta, joka ulottuu yli hallituskausien. Lääkeasioiden uudistamista viedään eteenpäin kolmessa eri kokonaisuudessa:

  1. Lääkehuollon ohjaus ja rahoitus
  2. tiedonhallinta ja digitaaliset työkalut ja
  3. apteekkitalous ja lääkkeiden jakelu.

Jokainen kokonaisuus on tärkeä ja niillä on liittymäpintoja toisiinsa. SOSTE tuo potilasjärjestöjen ja lääkkeiden käyttäjien näkökulmia esille lääkeasioiden uudistuksen sidosryhmätilaisuuksissa.

SOSTE mukana:

Työryhmät 

SOSTE on mukana seuraavissa lääkehuoltoon, rationaaliseen lääkehoitoon ja potilaan osallisuuteen liittyvissä työryhmissä:  

Verkostot

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA)  

SOSTEn koordinoima, valtakunnallisten potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKA perustettiin vuonna 2014. Verkoston tavoitteena on lisätä järjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä asioissa, myös lääkehoitoihin liittyen. Verkosto lisää potilasjärjestöjen vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita sekä pohtii, ennakoi ja jakaa tietoa terveyteen liittyvistä kysymyksistä. Verkosto myös tuo kansalaisten ja järjestöjen ääntä sosiaali- ja terveyspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon.  Tietoa POTKA-verkostosta Innokylässä  

Ajankohtaista SOSTEsta:

Näytä enemmän >