Sosiaalibarometri kuvaa hyvinvoinnin, julkisten palvelujen ja palvelujärjestelmän tilaa ja kehityssuuntia. Tämän vuoden tutkimuksen yhtenä teemana on sote-uudistus, jota vuoden 2019 alussa joka kolmas sote-johtaja ja joka kymmenes sosiaalityöntekijä piti hyvänä.

Vaikka hyvinvoinnin arvioidaan parantuneen viime vuosina, kohennukset ovat kohdentuneet alueellisesti vaihtelevasti tai tuki on ollut riittämätöntä haasteisiin nähden, sillä edelleen eniten huolta kannetaan tukea tarvitsevista nuorista ja lapsiperheistä sekä monia ongelmia kokevista. Viiden viime vuoden aikana monia palveluja tarvitsevien hyvinvointi ei ole juuri kohentunut.

Johtopäätös: Yhä huolta eriarvoistumisesta | Johtopäätös: Kun yksi palvelu tai etuus ei riitä

Infograafit tuloksista

Sosiaalibarometri 2019 sisältää useita havainnollistavia infograafeja. Jaa niitä sosiaalisessa mediassa ja hyödynnä esitysmateriaaleissasi.

Katso kaikki suuntaviivoja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen -teeman infograafit

”Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on erittäin kannatettava keino hillitä kustannuksia.”

Tutkimuksen mukaan 73 %:n mielestä:

Onnistunut sote-malli tuottaa terveyshyötyjä mahdollisimman monelle

Terveyttä kaikille – ei harvoille, huomauttaa EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sote-palvelut

Sote-uudistus on välttämätön palvelujärjestelmän yhdenvertaisuuden, perusoikeuksien toteutumisen ja kestävän kustannustason turvaamiseksi. Järjestöillä on uudistuksessa keskeinen rooli osallisuuden vahvistajina sekä palveluiden tuottajina ja kehittäjinä.

Keskustele tunnisteella #sosiaalibaro.

Kysymykset ja kommentit

Ajankohtaista

Näytä enemmän >