Artikkelikokoelma syventyy hyvinvointitalouteen ja hyvinvointitalousajatteluun, niiden viime vuosien kehitykseen, tämän hetkiseen tilanteeseen sekä tulevaisuuden näkymiin.

Hyvinvointitalous on noussut viime vuosina nopeasti tärkeäksi yhteiskunnalliseksi teemaksi ja se on alkanut vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan niin Suomessa kuin maailmallakin. Jos kehitys jatkuu samansuuntaisena, hyvinvointitaloudesta voi tulla yksi 2020-luvun merkittävimmistä politiikkaideoista, toimintamalleista ja muutosajureista.

Ajankohtaista julkaisusta
9.3.2021 YLE uutiset: ”Tuoko talouskasvu halutunlaisen hyvinvoinnin automaattisesti kaikille?” Pääekonomisti: Hyvinvointitalous haastaa ajattelemaan taloutta eri näkökulmasta

9.3.2021 SOSTE uutinen: Hyvinvointitalousajattelu vahvistuu kansalaisyhteiskunnassa ja julkisessa hallinnossa

Hyvinvointitalouden menestysajat ovat vasta edessä

Koko ajan suurempi joukko on valmis tekemään töitä hyvinvointitalouden vahvistumiseksi. Kun tämä into ja motivaatio suunnataan oikeisiin kohteisiin, rakennamme aidosti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää hyvinvointitalouden yhteiskuntaa, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas julkaisun esipuheessa.

Hyvinvointitaloudessa eteenpäin -julkaisu


Lue koko julkaisu alta artikkeleina tai lataa pdf-tiedosto: Hyvinvointitaloudessa eteenpäin (pdf, 1 Mt).

Vertti Kiukas
Esipuhe

Jussi Ahokas
Johdanto

Hyvinvointitalouden alkutaival

Riitta Särkelä
Hyvinvointitalous-käsitteestä ja sen alkuvaiheista

Jussi Ahokas
Hyvinvointitaloustyö SOSTEssa

Pasi Korhonen ja Päivi Mattila-Wiro
Hyvinvointitalous Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkenä

Hyvinvointitalous kansalaisyhteiskunnassa, hallinnossa ja politiikassa

Rabia Abrar
Siirtymän rakentaminen yhdessä: Wellbeing Economy Alliancen näkökulmia hyvinvointitalouden rakentamiseen

Nella Savolainen, Tuulia Rotko ja Tapani Kauppinen
Hyvinvointijohtamisella hyvinvointitaloutta kunnassa

Johannes Anttila
Hyvinvointitalous mahdollisten tulevaisuuksien avaajana ja tulevaisuuteen suuntautuneena hallintamallina

Saila Ruuth
Hyvinvointitalous – vanhan markkinointia uusin sanoin vai uuden hyvinvoinnin alku?

Järjestönäkökulmia hyvinvointitalouteen

Päivi Rouvinen-Wilenius ja Mervi Aalto-Kallio
Hyvinvointitalous konkreettisena järjestötoimintana – vipuvoimaa hyvinvointitalouskriteeristöstä

Sini Pasanen
Hyvinvointitalous ja vaikuttamistyö – järjestön näkökulma lähtee ruohonjuuritasolta

Sari Aalto-Matturi
Hyvinvointitaloudesta yhteiskuntapolitiikan pääotsikko – mielenterveystyö hyvinvointitalouden ytimessä

Hyvinvointitalouden rajapinnoilla

Ansku Holstila
Hyvinvointitalous ja ekologinen jälleenrakennus – ilmastotoimet ja luonnon monimuotoisuuden suojelu hyvinvointi-investointeina

Anna Elomäki
Hyvinvointitalous, tasa-arvopolitiikka ja feministinen taloustutkimus: hyödyntämätöntä synergiaa?

Caroline Costongs ja Alba Godfrey
Voisiko hyvinvointitalous vahvistaa terveyden edistämisen lähestymistapaa?

Elina Mikola
Hyvinvointitalous ja globaali kestävä kehitys

Hyvinvointi-investoinnit, hyvinvoinnin mittaaminen ja vaikuttavuus

Aatu Puhakka
Hyvinvointi-investointien viimeaikainen kehitys Suomessa ja EU:ssa

Aleksi Kalenius
Hyvinvointipalvelut keinona ja hyvinvointi päämääränä – Hyvinvointitalouden kaksi ulottuvuutta

Frank Martela
Hyvinvointitaloudesta hyvinvointipolitiikkaan – Miten ja miksi hyvinvointia politiikan päämääränä tulisi mitata?

Erica Mäkipää, Anna Tonteri ja Mervi Aalto-Kallio
Vaikuttavuus hyvinvointitaloudessa

Yhteenveto

Jussi Ahokas
Hyvinvointitaloudessa eteenpäin

Julkaisun tiedot

Julkaisu: Hyvinvointitaloudessa eteenpäin

Toimittaja: Jussi Ahokas, SOSTE
Kuvat: Mira-Veera Auer
Taitto: Taina Leino

ISSN: 2489-2483 (painettu)
ISSN: 2489-3137 (verkko)
ISBN: 978-952-6628-53-0 (painettu)
ISBN: 978-952-6628-54-7 (verkko)

©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, 1/2021

Katso SOSTEn julkaisut.