SOSTEn julkaisu: Hyvinvointitaloudessa eteenpäin

Hyvinvointitaloudessa eteenpäin -julkaisun esipuhe


Vertti Kiukas
julkaistu 9.3.2021

Vertti Kiukas on SOSTEn pääsihteeri. Hän on toiminut SOSTEn pääsihteerinä vuodesta 2011 lähtien. Hän on Kelan hallituksen puheenjohtaja, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen sekä varapuheenjohtaja EuroHealthNet-verkostossa, joka kokoaa yhteen eurooppalaisia julkisyhteisöjä, järjestöjä ja tutkimuslaitoksia.


Viime vuosina SOSTEssa on tyytyväisenä seurattu, kuinka hyvinvointitalous on noussut koko ajan voimakkaammin yhteiskuntapolitiikan agendalle niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmallakin. SOSTE ei tietenkään ole ollut tässä prosessissa vain ulkopuolinen tarkkailija, vaan keskeinen toimija ja edistäjä.

Kun SOSTE vuonna 2011 perustettiin, hyvinvointitalous nostettiin uuden organisaation yhdeksi kärkiteemaksi ja sen kautta haluttiin tehdä enemmän tilaa hyvinvointilähtöiselle politiikalle. Vuosien saatossa hyvinvointitaloudelle asetettu toive on siinä mielessä toteutunut, että ainakin julkisessa keskustelussa hyvinvointinäkökulma on läsnä paljon aiempaa vahvemmin ja vieläpä monipuolisesti.

SOSTEn hyvinvointitalouden kanssa tekemä työ on ollut monipuolista: käsitteiden määrittelyä, uudenlaisen ajattelutavan rakentamista, keskustelua sidosryhmien kanssa ja vaikuttamista sekä suoraan päätöksentekijöihin että julkisuuden kautta yleiseen keskusteluilmapiiriin. Lopulta tärkeintä menestyksessä on ollut hyvien ja asiasta kiinnostuneiden kumppaneiden löytäminen.

Rakentavaa ja hyvinvointitalousajattelua edistävää yhteistyötä on tehty muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön, tutkimuslaitosten, tutkijoiden, ajatushautomoiden sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Yhteistyö ei ole rajoittunut Suomen rajoihin, vaan hyvinvointitaloutta on tehty yhdessä sekä eurooppalaisissa että maailmanlaajuisissa verkostoissa.

Nämä kaikki edellä mainitut tahot ovat tuoneet oman panoksensa tähän julkaisuun, jossa tarkastellaan hyvinvointitalouden nykytilaa ja asetetaan tavoitteita tulevaisuuteen. Haluan kiittää kaikkia kirjoittajia, jotka ovat antaneet aikaansa ja ajatuksensa hyvinvointitalouden seuraavien askeleiden pohdintaan. Koronakriisin jälkeen on entistä tärkeämpää luoda selvät suuntaviivat sille, mihin hyvinvointitaloustyössä kannattaa panostaa jatkossa.

Uskon joka tapauksessa, että hyvinvointitalouden menestysajat ovat vasta edessä. Koko ajan suurempi joukko on valmis tekemään töitä hyvinvointitalouden vahvistumiseksi. Kun tämä into ja motivaatio suunnataan oikeisiin kohteisiin, rakennamme aidosti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää hyvinvointitalouden yhteiskuntaa.


Tämä artikkeli on julkaisusta Hyvinvointitaloudessa eteenpäin, 1/2021.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry