Yhdessä tehty hyvä elämä kaikille

SOSTE yhdessä jäsenjärjestöjensä rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Tämän perustana on demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet.

Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamaa tukea tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen. Se on paitsi apua ja tukea, myös arjessa tapahtuvaa osallistumista ja vaikuttamista yhtä lailla oman elämän kuin tärkeiksi katsomien asioiden puolesta.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei selviä haasteistaan ilman sosiaali- ja terveysjärjestöjä.

Eduskuntavaalit 2023

Hyvinvointitalous

Hyvinvointitalous on SOSTEn visio yhteiskunnasta, joka tarjoaa oikeudenmukaisuutta sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää yhteiskunnallista kehitystä.

Järjestöjen toimintaedellytykset

Vahva ja vapaa kansalaisyhteiskunta on demokratian, sosiaalisen pääoman kasvun ja yhteiskuntarauhan edellytys, minkä tukirankana toimii suomalainen järjestökenttä.

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

Sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on merkittävä tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sote-palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä.

Toimeentulo ja työllisyys

Vuonna 2019 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä Suomessa oli 873 000 henkilöä, eli 16 prosenttia väestöstä. Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli vuonna 2020 – tulot alle 60 prosenttia mediaanista – 678 800.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Suomen terveyspalvelujärjestelmä on yksi Euroopan eriarvoisimmista. Siitä huolimatta, että valtaosa suomalaisista voi hyvin, hyvinvointi- ja terveyserot ovat merkittäviä.

Hyvinvointi ja terveys

Määrätietoisella hyvinvointi- ja terveyspolitiikalla lisätään toimintakykyä ja vähennetään terveysongelmia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja.


Tutustu uusimpiin sisältöihin: uutiset, blogikirjoitukset, tapahtumat, lausunnot ja julkaisut.